Езици

За хотелиерите: Задължителна регистрацияв ЕСТИ до 30 септември 2019 г.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО съобщава на всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи, къщи и апартаменти за гости, че към момента функционира Единната система за туристическа информация(ЕСТИ) към която поетапно може да се включват със свои профили и да подават данни. 

Краен срок за регистриране на профили 30 септември 2019 година. 

Считано от 01.10.2019 г. подаването на информация в ЕСТИ е задължително за всички лица, извършващи дейност (  чл.110, ал.5 от Закона за туризма). Заявки за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg.

Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерство на туризма, секция ЕСТИ.

За улесняване на хотелиерския бранш при разгръщане на експлоатационната система МТ осигурява възможност за регистрация в тестова среда.  Тя не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни при неправилна работа със ситемата. Тестовата система може да бъде ползвана пробно подаване на данни във всички варианти, като следва:

  • Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузъра в модула „Система регистър на настаняванията“(СРН);
  • Подаване на данни с файл в утвърден формат;
  • Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация“ система-система“, при което хотелиерската система обменя данни с ЕСТИ.

Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg.

Адресът на тестовата система и видео инструкции за работа в системата са публикувани на сайта на Министерството на туризма в секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).

 Видео инструкции за работа в ЕСТИ.