Езици

Всички лица на открити или закрити обществени места, трябва да носят защитна маска за лице!

30.03.2020 - 17:08

Внимание!

По т.9 от заповедта

Всички лица на открити или закрити обществени места, трябва да носят защитна маска за лице!

Заповед РД - 01 - 168/ 30.03.2020 г.