Езици

Меню

Вероизповедания

Мл. спец. "Култура и вероизповедания" - Женя Живкова Здравчева

Директор "Култура" - Дияна Желева Сокерова - тел. 0418/63080


        Услуга, предоставяна от общинска администрация - Гълъбово: /безплатана, срок: чл. 19 (2) от Закона за вероизповеданията/

 • 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

                    ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията


В България, по данни на НСИ от 2011 г.: Вероизповеданието е въпросът, на който делът на неотговорилите лица е най-висок - 21.8%, като отново най-висок е делът на младите възрастови групи и на неотговорилите в областите София (столица), Пловдив и Варна. Лицата, самоопределили се към източноправославното християнско вероизповедание, са 4 374 135 души, или 76.0% от лицата, отговорили на въпроса. Католическото вероизповедание са посочили 48 945 души, протестантско - 64 476 души, съответно 0.8 и 1.1% от отговорилите. Мюсюлманско вероизповедание имат 577 139 души, или 10%. От тях мюсюлманско сунитско е вероизповеданието на 546 004 души, мюсюлманско шиитско - на 27 407 души, и 3 727 души са записали само мюсюлманско вероизповедание. Други вероизповедания изповядват 11 444 души или 0.2% от отговорилите. Нямат вероизповедание 272 264 лица (4.7%) и 409 898 (7.1%) не се самоопределят.

 • Българската православна църква – Българска Патриаршия е неотделим член на Едната Света, Съборна и Апостолска Църква, която има за свой вечен и непреходен Глава Самия неин Божествен Основател, нашия Господ Иисус Христос и се направлява от живеещия в нея Свети Дух.

 • Негово Светейшество Неофит I, Патриарх Български и митрополит Софийски

 • Старозагорски митрополит Киприан

 • Храмове на Българската православна църква в община Гълъбово, Харманлийска духовна околия, Старозагорска епархия

  1. храм „Св. Иван Рилски” – гр. Гълъбово

  2. храм „Рождество Богородично” - гр. Гълъбово

  3. храм „Св. Иван Рилски” – с. Помощник

  4. храм „Св. архангел Михаил” – с. Главан

  5. храм „Св. Димитър” – с. Медникарово

  6. храм „Св. архангел Михаил” – с. Мъдрец

  7. храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец” – с. Мъдрец

  8. храм „Св. Богородица” – с. Искрица

  9. храм „Св. архангел Михаил” – с. Обручище

  10. храм „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Мусачево

  11. храм „Св. Димитрий” -  кв. Митьо Станев, гр. Гълъбово

  12. храм „Св. Анна” – с. Априлово

  13. параклис „Св. Илия” – с. Разделна

  14. храм „Св. Георги” – с. Великово

Архиерейско наместничество гр.Харманли, Архиерейски наместник – тел.0373 82156

Старозагорска епархия - официален сайт - http://mitropolia-starazagora.bg

Адрес: 6000 гр. Стара Загора, ул. „Св. ап. Карп“ № 4, e-mail:  [email protected], тел.042 626110; секретар тел.042 627793; GSM 0886 009 618;