Езици

Благоустройство и чистота ЕООД

Качено от администратор на 28.10.2020 г.

Задание за обхват и съдържание на ОВОС за нвестиционно предложение „Функциониране на яз. „Розов кладенец", като обект за аквакултура и изграждане в него на нов обект за интензивна аквакултура - садкова инсталация за отглеждане на елитен зарибителен материал за програмирано зарибяване на язовира с растителноядни и други видове риба за екстензивно отглеждане с екологична и стопанска цел" в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище, общ. Гълъбово - изтегли тук - WeTransfer

Приложение 1

Приложение 2, изтегли част 1 и изтегли част 2

Приложение 3

Изтегли Приложение 4