Езици

Меню

АРХИВ - ПОКАНИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ МАНДАТ 2011-2015 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2015Г.

приложения към поканата

ПОКАНА публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2014 година

 /ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА/

т.1. Доклад за изпълнението на бюджета за 2014;             т.2. Прил.1 Приходи 2014 г;        т.3. Прил.2 Разходи 2014г.;        

т.4. Прил.3Отчет на сметки за СЕС;      т.5и  т.8. Отчет и обяснителна записка         т.6 Приложение ПИ 1Б Актуален план 2014     

т.7 Приложение - 1Б Отчет за 4-то примесечие 2014 г.

ПОКАНА публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2013 година

/ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА/

към НОВИНИ: --> В Гълъбово се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2013 година

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГЪЛЪБОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 – 31.08.2015 год.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГЪЛЪБОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014 – 31.12.2014 год.   + Приложение

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГЪЛЪБОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014-30.06.2014 год.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Гълъбово и на неговите комисии за периода 02. 07. 2013 г. до 30. 11. 2013 г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Гълъбово и на неговите комисии за периода 01.12.2012 г. до 01.07.2013 година

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет- Гълъбово и на неговите комисии за периода от 01.07.2012 г. до 30.11.2012 година

................................................

18.09.2015 г. (петък) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния  ДНЕВЕН РЕД

27.07.2015 г. (понеделник) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

29.06.2015 г. (понеделник) от 16.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

21.05.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

24.04.2015 г. (Петък) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

30.03.2015 г. (Понеделник) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

13.02.2015 г. (ПЕТЪК) от 17.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

30.01.2015 г. (ПЕТЪК) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

12.12.2014 г. (ПЕТЪК) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

26.11.2014 г. (СРЯДА) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

30.10.2014 г. (четвъртък) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

26.09. 2014 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала №1 на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД

30.06.2014 г. (понеделник)от 09.30 ч. ДНЕВЕН РЕД

30.04.2014 г. (сряда)от 09.30 ч. ДНЕВЕН РЕД

28.03.2014 г. (петък)от 09.00 ч. ДНЕВЕН РЕД

28.02.2014 г. (петък)от 09.30 ч. Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

12. 02. 2014 г. (сряда) от 9.30 ч. ДНЕВЕН РЕД:

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 30.01.2014 г. (четвъртък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Заседание на 19. 12. 2013 г. (четвъртък) от 16.00 ч.Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Заседание на 26.11.2013 г. (вторник) от 16.30 ч. ДНЕВЕН РЕД

Заседаниена 31.10.2013 г. (четвъртък)от 09.30 ч. ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 27.09.2013 г. (петък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД:

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 26.07.2013 г (петък)  от 9:30 часа, в зала №1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД:

П О К А Н А за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 01.07.2013 г. (понеделник)от 09.30 часа, в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД:

П О К А Н А на основание чл.23 ал.2 т.1от ЗМСМА СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 31.05.2013 г. (петък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет

П О К А Н А на основание чл.23 ал.2 т.1от ЗМСМА СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 27.03.2013 г. (сряда) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет

П О К А Н А на основание чл.23 ал.2 т.1от ЗМСМА СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 25.01.2013 г. (петък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следнияД Н Е В Е Н   Р Е Д :

  П О К А Н А за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 18.12.2012 г. (вторник)от 16.00 часа, в зала № 1 на Общински съвет, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Покана за Заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 26.11.2012 г. (понеделник)от 10.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД