Общ устройствен план

О Б Я В Л Е Н И Е Община Гълъбово, на основание чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, обявява на всички заинтересувани организации, физически и юридически лица за провеждане на процедура по ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за...