Отпадъци

Публикувано на 10.11.2023 г. ПЛАН – СМЕТКА За приходите и разходите за 2024 г. от такса „Битови отпадъци” гр.Гълъбово І. Общо приходи                                                                                                               1 665 732.00 лв. 1....