Банкови сметки

Приходна сметка на Община Гълъбово /МДТ, услуги, за технически услуги IBAN:  BG16SOMB91308438008244             BIC: SOMBBGSF               Общинска банка Код за вид плащане Патентен данък 44 14 00 Данък върху недвижими имоти 44 21 00 Данък върху превозните средства...