Прием в училища

Заявление за прием в 1 клас Заявление за записване в 1 клас ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. №ПериодДейност1.До 31.01.2024 г.Общината предоставя на училищата списък на децата, подлежащи на задължително постъпване в първи...