Покана за заседание на Общински съвет – Гълъбово, на 28.03.2024 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪЛЪБОВО

МК БСДП (ДПС) – г-н Георги Анастасов;

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – г-жа Светла Боянчева;

Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ – г-н Живко Златев;

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ – г-н Константин Балабанов;

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – г-жа Данаила Колева

Постоянни комисии към Общински съвет – Гълъбово за мандата 2023 – 2027 г., в брой и състав, както следва:

1.1. Комисия по бюджет, финанси и икономика:

Председател Теньо Тенев
Заместник – председател Денислав Палазов
Членове Нели Кючукова
Иван Желязков
Константин Балабанов

заседание на ПК по икономика, за 25.03.2024 г. – понеделник от 16.10 ч.

Предложение 

Прогноза

Поети ангажименти

Прил. 6

……………………….

Вх. 92

Вх. 97

Вх. 99

Вх. 100

1.2. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост:

Председател Слав Тодоров
Заместник – председател Георги Митев
Членове Живко Златев
Милко Иванов
Даниел Димитров

материали за заседание на ПК по ТСУОС, за понеделник – 25.03.2024 г. от 16.30 ч.

Вх. 93

Вх. 94

Вх. 95

Вх. 98

Вх. 101

1.3. Комисия по образование и култура, младежта и спорта:

Председател Нели Кючукова
Заместник – председател Стефка Стефанова
Членове Георги Михайлов
Даниел Димитров
Ивелина Димитрова

1.4. Комисия по социални дейности, здравеопазване, околна среда и транспорт:

Председател Катя Василева
Заместник – председател Иван Желязков
Членове Стефка Стефанова
Ивелина Димитрова
Теньо Тенев

1.5. Комисия по правно-нормативни дейности, местни и регионални политики. Конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ /Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/.

Председател Данаила Колева
Заместник – председател Георги Анастасов
Членове Слав Тодоров
Денислав Палазов
Георги Митев

Постоянни комисии към Общински съвет – Гълъбово за мандата 2019 – 2023 г., в брой и състав, както следва:

1.1. Комисия по бюджет, финанси и икономика:

Председател Теньо Тенев
Заместник – председател Галина Желева
Членове Нели Кючукова
Добромир Милков
Георги Анастасов

1.2. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост:

Председател Георги Митев
Заместник – председател Румен Проданов
Членове Живко Златев
Николай Георгиев
Даниел Димитров

1.3. Комисия по образование и култура, младежта и спорта:

Председател Нели Кючукова
Заместник – председател Дарина Василева
Членове Денислав Палазов
Даниел Димитров
Георги Митев

1.4. Комисия по социални дейности, здравеопазване, околна среда и транспорт:

Председател Катя Василева
Заместник – председател Добромир Милков
Членове Иван Шиков
Стефан Николов
Теньо Тенев

1.5. Комисия по правно-нормативни дейности, местни и регионални политики. Конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ /Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/.

Председател Данаила Колева
Заместник – председател Георги Анастасов
Членове Дарина Василева
Денислав Палазов
Румен Проданов