Проект! – публикувано от администратор на 06.04.2024 г.

Доклад и мотиви за изменение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Гълъбово 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект! – публикувано от администратор на 06.02.2024 г.

Наредба за организация и дейност на клубовете на пенсионера на територията на община Гълъбово

Доклад

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект! – публикувано от администратор на 08.01.2024 г.

Проект относно Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мотиви и доклад.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………