Председател на Общински съвет – Гълъбово:   Светла Захариева Боянчева

мандат /2015-2019/ и мандат /2019-2023/

e-mail: [email protected]

6280 Гълъбово; бул. Република № 48; ет.1, кабинет № 112

тел/ факс: 0418/64080

Образование:  висше – Право /магистър/ -2004 г. ПУ „Паисий Хилендарски“

                         висше – Българска филология /магистър/ – 1993 г.

СУ „Св. Климент Охридски“

Приемни дни:   понеделник от 14:00 ч. до 17:00 ч.

сряда от 9:30 ч. до 12:30 ч.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

администрация: Живка Тянкова Динева

e- mail: [email protected], [email protected]

тел/ факс: 0418/64080

  Образование: висше – Икономика