Проект! – публикувано от администратор на 08.01.2024 г.

Проект относно Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мотиви и доклад.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Правилник /pdf/ за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация (приет с реш.№ 53/27.02.2020 г., изм. и доп.с реш.№ 126/15.12.2020 г., изм. и доп. с реш.№ 118/24.03.2022 г. на АС – Стара Загора)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Правилник /pdf/ за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация (приет с реш. № 53/27.02.2020 г. изм. и доп. с реш.№ 126/15.12.2020 г.)

Отчет за дейността юни- декември 2021 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРАВИЛНИК /pdf/ за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация  (приет с реш. № 53/27.02.2020 г.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРАВИЛНИК /pdf/ за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015 – 2019 година (приет с реш. № 41/27.01.2016 г., изм. и доп. с реш.№ 343/31.08.2017 г.,изм. с реш. №215/02.07.2018г. на АС гр. Стара Загора)