За Контакт

Община Гълъбово

Адрес:

6280 гр. Гълъбово;
бул. Република № 48

 

РАБОТНО ВРЕМЕ – понеделник – петък: 9:00 ч. – 17:30 ч.

Адрес: 6280 гр. Гълъбово; бул. Република № 48

факс: 0418/64194

0418/68901 централа
0418/68907 деловодство
0418/63070 Дирекция АПО и Финанси
0418/62172 ЕСГРАОН

За връзка с нас

Как да ни откриете: 

Структурни звена и длъжности Лице за контакти
РЪКОВОДСТВО 
Кмет на Община

Николай Тонев Колев

[email protected]

68 901
Секретар на община

Пенчо Стойчев Стоянов

[email protected] 

68 901
Заместник кмет Димитър Петров Василев
Заместник кмет Пламен Ганчев  Бараков
Заместник кмет Гюлджан Мюмюнали Дурмуш – Шакир

ДЛЪЖНОСТИ ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА:

Главен архитект

 

Иван Динев Кирчев

ОТДЕЛ “ ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
Вътрешен одитор ……………….
Старши вътрешен одитор Деница Иванова Костадинова

ДИРЕКЦИЯ 

„АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

Директор на дирекция Нела Жекова Петрова
Главен счетоводител Светослав Стефанов Савов
Заместник главен счетоводител Ина Петкова Динева
Главен експерт „Бюджет и дълг“ Петя Георгиева Петкова
Счетоводител, оперативен

Диана Георгиева Колева

Ивета Кръстева Далакманова

Старши специалист „ЕСГРАО“

ДИРЕКЦИЯ

„ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ“

Директор дирекция Севдалин Дончев Сидеров
Главен експерт „Кадастър,регулация и инвестиране“ Диана Кирилова Баракова
Главен специалист „Кадастър“ Красимира Стоянова Тенева
Главен експерт „Незаконно строителство“ Станимира Грозева Желева
Главен експерт „Планиране и евроинтеграция“ Веселин Желев Петров
Главен експерт „Образование, здравеопазване и младежки дейности“ Емилия Вълкова Гочева
Главен експерт „Стопански дейности и социално развитие“ Маргрета Господинова Манева
Старши експерт „Екология и Екологичен контрол“ Светла Иванова Йовчева
Старши експерт „Екология“ Светла Костадинова Петрова – Русева
Старши експерт „Управление на общинската собственост“ Кристина Георгиева Колева
Главен експерт „Човешки ресурси“ Павлина Петрова  Драгиева
Старши експерт „Местни данъци и такси“
Главен експерт „Административни дейности и канцелария на кмета“ Таня Васкова Николаева
Старши специалист „Секретар МКБППМН“ Антоанета Златева  Узунова

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

-МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Юрисконсулт Евгения Иванова Вълчева
Гл.експерт „Приходи“ Маринела Иванова Михалева
Старши експерт „Финансов контрол“ Яница Живкова Гочева
Старши счетоводител Тони Ивова Вушева
Счетоводител Татяна Тодорова Желева
Младши експерт „Общестевени поръчки“ Кремена Пламенова Христофорова
Старши експерт „Охрана и сигурност“ Стефан Атанасов Радев
Старши експерт „ОМП и Управление при кризи“ Даниела Василева Митева
Младши експерт „Наеми, наемни отношения общинска собственост“ Джулия Красимирова Фенерова
Главен специалист „Инвеститорски контрол“ Иванка Евгениева Иванова
Главен специалист „Административни дейности“ Ирина Димитрова Георгиева
Страши специалист „Гражданско състояние“ Станислава Георгиева Таскова
Страши специалист „Информационно обслужване“ Станимир Митков Караабов
Старши специалист „Човешки ресурси“ Гергана Николаева Минчева
Старши специалист „Публично изпълнение“ Елица Милкова Иванова
Специалист „Кадастър“ Мариета Петева Пенева
Изпълнител „Домакин“ Милена Жекова Алексиева
Изпълнител „Шофьор“ Боян Петров Бонев
Изпълнител „Касиер“ Катя Михова Вълчева
Главен експерт „АО“ кв.II-ри Веселин Янчев Димитров
Специалист „Социални дейности“ Габриела Иванова Илиева
Сътрудник, социални дейности Пламена Атанасова Мърхова
Специалист „АО в инф.център“ Стела Тенчева Стайкова
Изпълнител „Деловодител“ Милена Гочева Илиева
Старши специалист „АО“ с. Мъдрец Росица Вълкова Господинова
Старши специалист „АО“ с. Главан Диана Милева Мутафчийска
Старши специалист „АО“ с.Помощник Йовка Георгиева Тонева
Старши специалист „АО“ с.Априлово Пенка  Тенева Колева
Старши специалист „АО“ с.Искрица Златка Динева Танчева
Специалист „АО“ с.Мусачево Николинка Станкова Господинова
Старши специалист с.Обручище Надежда Константинова Димитрова
Технически сътрудник с.Обручище Красимира Вълкова Колева
Технически сътрудник „Ромска общност“ Симеон Стефанов Димитров
Други дейности по образование
Счетоводител Ирина Желязкова
Счетоводител Валентина Георгиева