Заместник-председател:   

Георги Атанасов Анастасов

/мандат 2019-2023/

и

/мандат 2015-2019/

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Администрация: Живка Тянкова Динева

e- mail: [email protected], [email protected]

тел: 0418/68937  /вътрешен тел: 216/ факс: 0418/64080

     Образование: висше – Икономика