На 18 август 2022 г. в гр. Гълъбово се състоя тържество по повод „Ден на миньора“ организирано от Васил Денев – председателя на гълъбовския клуб на „Миньори и енергетици“.

На празника присъства г-жа Светла Боянчева председател на Общински съвет – Гълъбово, която поднесе своите пожелания и подарък на председателя на клуба.

Кметът на община Гълъбово Николай Тонев изпрати специално за празника поздравителен адрес, с обръщение към членовете на клуба и уверение за грижата към тях от страна на Общината.

Тържеството отбелязване на празника стана възможно благодарение на AES България, в рамките на социалното споразумение между община Гълъбово и AES.