Уважаеми Нотариуси,

във връзка с изпълнение на изискванията на чл.51, ал.2 от ЗМДТ,

Ви информираме че информацията за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти

и превозните средства,

следва да изпращате на електронна поща: [email protected].