Езици

Обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Доставка на автомобилни горива: Бензин А95 Н; Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация гр.Гълъбово

 

No ID на документа Подпис
Обява за събиране на оферти с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на "Дом за стари хора", гр.Гълъбово

Информации за обяви

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет :„Транспортиране на отпадъци за нуждите на oбщина Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на корабен агент, обслужващ кораби в Пристанище Бургас ЕАД и осъществяващ посреднически услуги с митническите и други държавни органи във връзка с превоз на товари с морски транспорт”

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: "Избор на корабен агент, обслужващ кораби в Пристанище Бургас ЕАД и осъществяващ посреднически услуги с митническите и други държавни органи във връзка с превоз на товари с морски транспорт "

03.04.2019г.   Покана за пазарни консултации

03.04.2019г.   Техническо задание

03.04.2019г.   Индикативно предложение

09.04.2019г.   Протокол

09.04.2019г.   Решение

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Транспортиране на отпадъци за нуждите на Община Гълъбово“

01.04.2019г.    Покана за пазарна консултация

01.04.2019г.    Техническо задание

09.04.2019г.    Протокол

09.04.2019г.    Решение

Обява за събиране на оферти с предмет : „Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии № 1 и № 2 от Общинската транспортна схема“

Информации за обяви

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на съществуващи общински улици, съоръжения и принадлежности към тях на територията на гр. Гълъбово, община Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа