Езици

Меню

Бюджет

 

О    Б     Я     В    А    от 13.11.2018 г. 

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2019г.

Дата: 28.11.2018г.   /сряда/          Час: 10:30часа             Място: зала на Община Гълъбово /партер/

месец ноември 2018 

месец октомври 2018

Отчет 3 - то тримесечие 2018 

месец септември 2018 

месец август 2018

месец юли 2018

месец юни 2018 г.

месец май 2018 г. 

месец април 2018 г. - публикувано на 15.05.2018 г.

Отчет 1-во тримесечие 2018- публикувано на 30.04.2018 г.

месец март 2018 г.  - публикувано на 12.04.2018 г.

месец февруари 2018 г - публикувано на 14.03.2018 г.

месец януари 2018 г. - публикувано на 13.02.2018 г.

.........

Решение  на Общински съвет - Гълъбово № 392 от протокол № 47/ 31.01.2018 г. Относно: Примеане на бюджета на Община Гълъбово за 2018 г.

Бюджет 2018

Отчет за Натуралните показатели по Бюджета на общините

.......

месец декември 2017 г. - публикувано на 26.01.2018 г.

месец ноември 2017 - публикувано на 13.12.2017 г.

отчет трето тримесечие

месец октомври - публикувано на 14.11.2017 г.

..............................

На 29.11. 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. в Заседателната зала /партер/ на община Гълъбово ще се състои ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2018 Г. - 

Проект Капиталови разходи 2018 г

Проект Бюджет 2018 г

Проекти 2018 г

.........................................................................

месец септември - публикуванио на 21.10.2017 г.

месец август 2017 - Публикувано на 13.09.2017 г.

месец юли 2017 - Публикувано на 26.08.2017 г.

отчет второ тримесечие

месец юни 2017 - Публикувано на 31.07.2017 г. 

месец май 2017 - Публикувано на 27.06.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол"

месец април 2017 - Публикувано на 08.05.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол"

месец март 2017 - Публикувано на 11.04.2017 г от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол"

.......................................................................................................................

Годишен финансов отччет за 2016 г. - Публикувано на 19.04.2017 г.

На 5 април 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. в Заседателната зала /партер/ на община Гълъбово ще се състои ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2016 Г. / За подробности - отвори ПОКАНА  - ТУК/

 

месец февруари 2017 - Публикувано на 10.03.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол"

месец януари 2017 - Публикувано на 15.02.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол"

..................

БЮДЖЕТ 2017 /Начален план/ - Публикувано на 09.02.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол" 

Натурални показатели  -  Публикувано на 09.02.2017 г. от администратор Гергана Стоева "ВО и протокол" 

......................

месец декември 2016

месец ноември 2016

м. октомври 2016

м.септември 2016

м. август 2016

м.юли 2016

м. юни 2016

м. май 2016

м. април 2016

м. март 2016

м. февруари 2016

м. януари 2016

натурални показатели

Бюджет 2016 /начален план/

....................................................

На 25.11.2015 /сряда/ от 11:00 часа, зала 1 -партер Община Гълъбово ще се  проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2015Г.

приложения към поканата

....................................................

месец декември 2015

месец ноември 2015

месец октомври 2015

месец септември 2015

месец август 2015

месец юли 2015

месец юни 2015

месец май 2015

.......................................

годишен отчет 2014 

............................................

месец април 2015

месец март 2015 г

месец февруари 2015

месец януари 2015

........................................

БЮДЖЕТ 2015

натуралните показатели по бюджета

 

...............................................

ПРОЕКТ - БЮДЖЕТ 2015

ПРОЕКТ - БЮДЖЕТ 2015

ПРОЕКТИ 2015

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 2015

ПРОЕКТ - КАПИТАОВИ РАЗХОДИ 2015

.........................................................................................................................................................

БЮДЖЕТ 2014

БЮДЖЕТ 2014

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ - МЕСЕЦ 01 /ЯНУАРИ/

..................................................

МЕСЕЦ 02 /ФЕВРУАРИ/

....................................................

МЕСЕЦ 03 /МАРТ/

....................................................

МЕСЕЦ 04 /АПРИЛ/

...................................................

МЕСЕЦ 05 /МАЙ/

.............................................

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2013

ПРОТОКОЛ №44 /30.06.2014 Г., РЕШЕНИЕ №496 Относно: Приемане уточнения план и отчета за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2013 г.

.........................................

МЕСЕЦ 06 /ЮНИ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 07 /ЮЛИ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 08 /АВГУСТ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 09 /СЕПТЕМВРИ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 10 /ОКТОМВРИ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 11 /НОЕМВРИ/ 2014 Г.

МЕСЕЦ 12 /ДЕКЕМВРИ/ 2014 Г.

 

 

.................................................................................................

.................................................................................................

БЮДЖЕТ 2013

 

БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2013

БЮДЖЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013

БЮДЖЕТ ДОФИНАНСИРАНЕ 2013 ПЛАН

 

 

 

ОБЯВА

НА 23.11.2012 Г./ПЕТЪК/ ОТ 11:00 ЧАСА

в заседателната зала на Община Гълъбово /1-ви етаж/ ще се проведе публично обсъждане на

проекта за бюджет на общината за 2013 г.

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5/10.02.2012 година Р Е Ш Е Н И Е № 23 Относно:Приемане бюджета на община Гълъбово за 2012 година

 

ПРОТОКОЛ №5/10.02.2012 Г. РЕШЕНИЕ №24 ОТНОСНО: Приемане на поимене списък на капиталовите разходи от целева субсидия на община Гълъбово за 2012 г.

 

ПРОТОКОЛ №5/10.02.2012 Г. РЕШЕНИЕ №24 ОТНОСНО: Приемане на поимене списък на капиталовите разходи от местни приходи на община Гълъбово за 2012 г.

 

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2012 Г - ДЕЛИГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2012 Г - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - 1- ва част

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - 2- ра част

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - ДОФИНАНСИРАНЕ