Езици

Полезни връзки

11.08.2015г.   Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" за определяне на комисия по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Към сайта на "МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН" Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Телефони на "ТАКСИ" в гр. Гълъбово

0885666359 - Стоян Паскалев

0889581240 - Недялко Делчев

0895631435 - Иван Дочев

 

"Благоустройство и чистота" ЕООД
управител: Николай Филипов
адрес: бул. "Цар Симеон Велики" № 59; 6280 Гълъбово
ЕИК: 833101655;  BG833101655
тел: 0418/62466, 62320
дейност: строително- монтажни дейности, охрана на промишлшни предприятия, почистване, озеленяване, сметоизвозване

 

 

 

 

 

 

 

„МБАЛ – ГЪЛЪБОВО” ЕАД

(МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ)

управлява се от съвет на директорите

Изпълнителен директор: д-р Гошо Грозев

адрес: 6280 Гълъбово; ул. Алеко Константинов 10; 
ЕИК: 
Тел: 0418/ 62415
дейност: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ I– Гълъбово ЕООД

(медицински център)

управител: д-р Елена Грозева

адрес: 6280 Гълъбово; ул. Алеко Константинов 10; 
ЕИК: 
Тел: 04 18/ 6 22 57
дейност: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РА „Гълъбови вести” ЕООД

(рекламна агенция)

Вр.ИД управител- Стоянка Пастърмова - Цачева 

адрес: 6280 Гълъбово; ул. Тунджа 1, Дом на културата, партер
ЕИК: 
Тел: 0888694004
дейност: 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............

Полиция:

ст. комисар - Николай Кирков - Директор на ОДМВР-Стара Загора

Районно управление "Полиция" - гр. Гълъбово

Началник- главен инспектор МЪНЧО МЪНЧЕВ

адрес: гр.Гълъбово, ул."Георги Бенковски " №13; Карта на местоположението

дежурен офицер - тел. 166 тел. за спешни повиквания - 112 ; тел. централа : 0418/ 62 531; 0418/ 62 999

Приемно време на началник РУ "Полиция" : вторник 15 - 17ч.

.....................................................................................................................................

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора

.....................................................................................................................................

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Гълъбово /РС ПБЗН/

адрес: гр. Гълъбово, ул. "Майор Димитър Куманов" №1

/бивша гребна база/ - тел. 112,
                 
Началник: гл. инспектор Мартин Стефанов
 

 

 

 

 

 

..........................

..........................

Към сайта на "МИГ ГЪЛЪБОВО 2011" Програма за развитие на селските райони 2007-2013

.........................

.........................

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГЪЛЪБОВО

адрес: Гълъбово, ул. Г. Бенковски 13Б

телефон: 0418 62453

класификация: Социална дейност и подпомагане

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

адрес: Гълъбово, бул. Република 31, вх. А

телефон: 0418 62396

класификация: Социално осигуряване

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ГЪЛЪБОВО

Адрес: пк 6280, гр. Гълъбово, ул.”Георги Бенковски ” №13Б, ет.3

тел.0418-62006,041862214,0889398611,0889395833;

факс:041862521

e-mail: [email protected]

Работно време на администрацията :От 8.30 ч. до 12.30ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.

Работно време на звеното за административно обслужване:-без прекъсване

От 8.30 ч. – 17.00 ч.

В случаите, когато в Приемната има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

СПИСЪК НА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Община ЕКАТТЕ Тип ИМЕ ЗЕМЛИЩЕТО

Гълъбово 18280 гр. ГЪЛЪБОВО Гълъбово 00552

с. АПРИЛОВО Гълъбово 10416

с. ВЕЛИКОВО Гълъбово 14951

с. ГЛАВАН Гълъбово 32857

с. ИСКРИЦА Гълъбово 47603

с. МЕДНИКАРОВО Гълъбово 49391

с. МУСАЧЕВО Гълъбово 49535

с. МЪДРЕЦ Гълъбово 53134

с. ОБРУЧИЩЕ Гълъбово 57515

с. ПОМОЩНИК Гълъбово 61755

с. РАЗДЕЛНА

ЗЕМЛИЩА ПРЕДАДЕНИ В АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪР : НЯМА

 

Филиал гр. Гълъбово

адрес: ул. "Г.Бенковски" 13Б

тел: 0418/ 620 49

работно време: 8.30 - 17.00