Езици

Полезни връзки

11.08.2015г.   Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" за определяне на комисия по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Към сайта на "МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН" Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Телефони на "ТАКСИ" в гр. Гълъбово

0885666359 - Стоян Паскалев

0889581240 - Недялко Делчев

0895631435 - Иван Дочев

 

"Благоустройство и чистота" ЕООД
управител: Николай Филипов
адрес: бул. "Цар Симеон Велики" № 59; 6280 Гълъбово
ЕИК: 833101655;  BG833101655
тел: 0418/62466, 62320
дейност: строително- монтажни дейности, охрана на промишлшни предприятия, почистване, озеленяване, сметоизвозване

 

 

 

 

 

 

 

„МБАЛ – ГЪЛЪБОВО” ЕАД

(МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ)

управлява се от съвет на директорите

Изпълнителен директор: д-р Гошо Грозев

адрес: 6280 Гълъбово; ул. Алеко Константинов 10; 
ЕИК: 
Тел: 0418/ 62415
дейност: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ I– Гълъбово ЕООД

(медицински център)

управител: д-р Елена Грозева

адрес: 6280 Гълъбово; ул. Алеко Константинов 10; 
ЕИК: 
Тел: 04 18/ 6 22 57
дейност: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РА „Гълъбови вести” ЕООД

(рекламна агенция)

Вр.ИД управител- Стоянка Пастърмова - Цачева 

рег. адрес: 6280 Гълъбово; ул. Цар Симеон Велики №53

находяща се на адрес: Тунджа 1, Дом на културата, партер

ЕИК: 203319231

ПО ДДС: BG203319231

Тел: 0888694004
 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............

Видеа на Обьина Гълъбово:

23 май 2017 - Презентационен клип от Абитуриентския бал на Випуск 2017 г. Гълъбово

13-14 май 2017 г.XXVII НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ, Гълъбово, 2017

17.02.2017 г.  - Турнир по минифутбол в Гълъбово

11.01.2017 г.  - Първи етап на Младежки център

28.10.2016 г. - Откриване на Младежки център - Гълъбово

26.08.2016 - 47 години Гълъбово - откриване на празника

 

 

Старши комисар 

Георги Хаджиев - Директор на ОДМВР-Стара Загора

тел. за спешни повиквания - 112

РУ"Полиция" - гр. Гълъбово

Началник-

главен инспектор

МЪНЧО МЪНЧЕВ

гр.Гълъбово, ул."Георги Бенковски " №13

 Карта на местоположението

Приемно време на началник РУ "Полиция" : 

вторник 15 - 17ч.

деж. офицер тел. 166 

тел. 0418/ 62 531; 62 999

 

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора

тел. 112

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Гълъбово

/РС ПБЗН/

адрес: гр. Гълъбово, ул. "Майор Димитър Куманов" №1

/бивша гребна база/

Началник: 

гл. инспектор

Мартин Стефанов

 

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГЪЛЪБОВО

адрес: Гълъбово, ул. Г. Бенковски 13Б

телефон: 0418 62453

класификация: Социална дейност и подпомагане

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

адрес: Гълъбово, бул. Република 31, вх. А

телефон: 0418 62396

класификация: Социално осигуряване

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ГЪЛЪБОВО

Адрес: пк 6280, гр. Гълъбово, ул.”Георги Бенковски ” №13Б, ет.3

тел.0418-62006,041862214,0889398611,0889395833;

факс:041862521

e-mail: [email protected]

Работно време на администрацията :От 8.30 ч. до 12.30ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.

Работно време на звеното за административно обслужване:-без прекъсване

От 8.30 ч. – 17.00 ч.

В случаите, когато в Приемната има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

СПИСЪК НА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Община ЕКАТТЕ Тип ИМЕ ЗЕМЛИЩЕТО

Гълъбово 18280 гр. ГЪЛЪБОВО Гълъбово 00552

с. АПРИЛОВО Гълъбово 10416

с. ВЕЛИКОВО Гълъбово 14951

с. ГЛАВАН Гълъбово 32857

с. ИСКРИЦА Гълъбово 47603

с. МЕДНИКАРОВО Гълъбово 49391

с. МУСАЧЕВО Гълъбово 49535

с. МЪДРЕЦ Гълъбово 53134

с. ОБРУЧИЩЕ Гълъбово 57515

с. ПОМОЩНИК Гълъбово 61755

с. РАЗДЕЛНА

ЗЕМЛИЩА ПРЕДАДЕНИ В АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪР : НЯМА

 

Филиал гр. Гълъбово

адрес: ул. "Г.Бенковски" 13Б

тел: 0418/ 620 49

работно време: 8.30 - 17.00