Езици

Регистър Таксиметрови превозвачи гр. Гълъбово

Р Е Г И С Т Ъ Р

на Разрешенията за извършване   таксиметров   превоз  на пътници

на територията на община ГЪЛЪБОВО

 

№ по ред

Разрешение №

Превозвач

брой

авто-

мобили

срок

Други обстоятелства

1

1/23.01.2017 г.

ЕТ „Недялко Делчев – син“, гр. Гълъбово

1

 31.12.2017г.

 

2

2/30.01.2017 г.

ЕТ „Скорпион-Господин Господинов“, гр. Ст.Загора

1

 31.12.2017 г.

 

3

3/09.02.2017 г.

ЕТ „Ива-Стоян Паскалев“

1

 31.12.2017 г.