Езици

Регистър Таксиметрови превозвачи гр. Гълъбово

Р Е Г И С Т Ъ Р

на Разрешенията за извършване   таксиметров   превоз  на пътници

на територията на община ГЪЛЪБОВО

2019 г.

 

№ по ред

Разрешение №

Превозвач

брой

авто-

мобили

срок

Други обстоятелства

1

1/21.01.2019 г.

ЕТ „Ива-Стоян Паскалев“ гр. Гълъбово

1

31.12.2019 г.

 

2

2/24.01.2019 г.

ЕТ „Недялко Делчев-син“

гр. Гълъбово

1

31.12.2019 г.

 

3

3/01.02.2017 г.

ЕООД „Бордове“

с. Бъдеще

1

31.12.2019 г.