Езици

Меню

Наеми на места, зали, съоръжения (общинска собственост) - за провеждане на мероприятия от физически лица и юридически лица

За да ползвате място, помещение или съоръжение (общинска собственост) за провеждане на мероприятие е необходимо да резервирате дата и да платите таксата в сградата на общината, партер, информационен център:

служител - Здравка Милева - 0418/ 68 910

Списък и цени - ритуални зали и клубове на пенсионера в гр. Гълъбово и селата в община Гълъбово.

Цените за ползване са без включено ДДС

и са изписани съгласно

НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ /НАЧАЛНИ/ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /Приета с Решение № 202 на Общински съвет – Гълъбово, взето с протокол № 20/25.01.2013 г./

 Голяма зала - Дом на културата "Енергетик"   гр. Гълъбово                     200.00 лева
 Малка зала - Дом на културата "Енергетик" гр. Гълъбово                           50. 00 лева

 общинска сглобяема сцена  - ползване на съоръжение за провеждане на мероприятия от физически и юридически лица                                                                                           200.00 лева

 

 Площади - ползване за провеждане на мероприятия от физически и юридически лица

за гр. Гълъбово

100.00 лева
за села в община Гълъбово 50.00 лева

                     

Ритуалните зали и клубовете на пенсионера в гр. Гълъбово и села от община Гълъбово са изброени в Таблица 1

Цени за ползване на помещенията според извършваните в тях ритуали:

   - за провеждане на весели ритуали                                    

                                                          

40.00 лева
- за провеждане на тъжни ритуали, в т.ч. и погребения 10.00 лева
   

Таблица 1:

пенсионерски клуб Центъра
пенсионерски клуб ІІ-ри квартал
пенсионерски клуб Балабанов площад
пенсионерски клуб Дружба
пенсионерски клуб Тополите
пенсионерски клуб Кв.Митьо Станев
пенсионерски клуб Митьо Станев
пенсионерски клуб с.Мусачево
зала за тържества с.Мусачево
пенсионерски клуб Априлово
зала за тържества Априлово
пенсионерски клуб Разделна
зала за тържества Разделна
пенсионерски клуб Великово
зала за тържества Великово
пенсионерски клуб Розов кладенец Обручище
пенсионерски клуб Обручище
зала за тържества Обручище
пенсионерски клуб Медникарово 
зала за тържества Медникарово
пенсионерски клуб Искрица
зала за тържества Искрица
пенсионерски клуб Мъдрец
зала за тържества Мъдрец
пенсионерски клуб Главан
зала за тържества Главан
пенсионерски клуб Помощник
зала за тържества Помощник