Езици

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/

дата

Име, презиме и фамилия длъжност

вид

декларация

№1/02.04.2018г.

Павлина Петрова Драгиева Гл.експерт "Човешки ресурси" изтегли
№2/02.04.2018г. Пламен Ганчев Бараков Заместник кмет изтегли
№3/04.04.2018г. Станимира Грозева Желева Гл.експерт "Незаконно строителство" изтегли
№5/10.04.2018г. Гергана Вълева Стоева Гл.експерт "ВО и протокол" изтегли
№6/10.04.2018г. Светла Костадинова Петрова - Русева Ст.експерт "Екология" изтегли
№7/10.04.2018г. Емилия Вълкова Гочева Гл.експерт "Образование, здравеопазване и младежки дейности" изтегли
№8/10.04.2018г. Татяна Тодорова Желева Счетоводител изтегли
№9/11.04.2018г. Ирина Димитрова Георгиева Гл.специалист "Административни дейности" изтегли
№10/11.04.2018г. Таня Васкова Николаева Гл.експерт "Административни дейности и канцелари на кмета" изтегли
№11/11.04.2018г. Живка Тянкова Динева Гл.експерт "Административни дейности на ОбС" изтегли
№12/11.04.2018г. Маринела Иванова Михалева Гл.експерт "Приходи" изтегли
№13/11.04.2018г. Пенчо Стойчев Стоянов Секретар на община Гълъбово изтегли
№14/11.04.2018г. Веска Янева Маркова Кметски наместник изтегли  
№15/11.04.2018г. Златица Делчева Ганева Кметски наместник изтегли
№16/12.04.2018г. Николинка Станкова Господинова Специалист "Административно обслужване" изтегли
№17/12.04.2018г. Стефан Атанасов Радев Ст.експерт "Охрана и сигурност" изтегли
№18/16.04.2018г. Динка Стоянова Павлова Ст.експерт "Местни данъци и такси" изтегли
№19/17.04.2018г. Красимира Стоянова Тенева Гл.специалист "Кадастър" изтегли
№20/17.04.2018г. Иван Динев Кирчев Главен архитект изтегли
№21/17.04.2018г. Деница Иванова Костадинова Ст.вътрешен одитор изтегли
№22/18.04.2018г. Димитър  Петров Василев Заместник кмет изтегли
№23/18.04.2018г. Николай Желев Филипов Управител "Благоустройство и чистота" ЕООД изтегли
№24/.18.04.2018г. Марина Миткова Янкова Гл.специалист "Местни данъци и такси" изтегли
№25/18.04.2018г. Стоянка Желязкова Пастърмова-Цачева Управител ИК "Гълъбови вести" ЕООД изтегли
№26/19.04.2018г. Златка Динева Танчева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№27/20.04.2018г. Стела Тенчева Стайкова Специалист "Административно обслужване в информационен център" изтегли
№28/20.04.2018г. Дарин Кунев Михалев Управител "Общинско строителство" ЕООД изтегли
№29/20.04.2018г. Пенка Стефанова Караджова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№30/20.04.2018г. Надежда Костантинова Димитрова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№31/23.04.2018г. Йовка Георгиева Тонева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№32/23.04.2018г. Деница Петрова Митева Ст.специалист "ЕСГРАОН" изтегли
№33/23.04.2018г. Иванка Евгениева Иванова Гл.специалист "Инвеститорски контрол" изтегли
№34/23.04.2018г. Габриела Иванова Илиева Специалист "Социални дейности" изтегли
№35/23.04.2018г. Севдалин Дончев Сидеров Директор дирекция "ТСУ и ИРУ" изтегли
№36/23.04.2018г. Евгения Иванова Вълчева Юрисконсулт изтегли
№37/23.04.2018г. Кристина Георгиева Колева Ст.експерт "Управление на общинската собственост" изтегли
№38/23.04.2018г. Светослав Стефанов Савов Главен счетоводител изтегли
№39/23.04.2018г. Катерина Ивайлова Георгиева Мл.експерт "Наеми, наемни отношения - общинска собственост" изтегли
№40/23.04.2018г. Веселин Желев Петров Гл.експерт "Планиране и евроинтеграция" изтегли
№41/23.04.2018г. Севдалина Живкова Димитрова Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№42/23.04.2018г. Диана Кирилова Баракова Гл.експерт "Кадастър, регулация и инвестиране" изтегли
№43/23.04.2018г. Веселин Янчев Димитров Гл.експерт "Административно обслужване" изтегли
№44/23.04.2018г. Мариета Петева Пенева Специалист "Кадастър" изтегли
№45/23.04.2018г. Камелия Боянова Жекова Гл.експерт "Бюджет" изтегли
№46/23.04.2018г. Ивелина Живкова Гочева Ст.експерт "ОМП и управление при кризи" изтегли
№47/23.04.2018г. Магдалена Свиленова Генова Счетоводител изтегли
№66/22.01.2019г. Пламен Михов Петков Ст.специалист "Информационно обслужване" изтегли
№49/23.04.2018г. Тони Ивова Вушева Вътрешен одитор изтегли
№50/23.04.2018г. Нела Жекова Петрова Директор дирекция "АПО и финанси" изтегли
№51/23.04.2018г. Диана Георгиева Колева Счетоводител изтегли
№52/23.04.2018г. Ина Петкова Динева Ст.счетоводител-зам.главен счетоводител изтегли
№53/23.04.2018г. Маргрета Господинова Манева Гл.експерт "Стопански дейности и социално развитие" изтегли
№55/23.04.2018г. Пенка Тенева Колева Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№56/24.04.2018г. Диана Милева Мтафчийска Ст.специалист "Административно обслужване" изтегли
№57/24.04.2018г. Станислава Георгиева Таскова Гл.специалист "Гражданско състояние" изтегли
№58/25.04.2018г. Елена Вълкова Димитрова - Грозева Управител "Медицински център І" ЕООД изтегли
№59/26.04.2018г. Ивета Кръстева Далакманова Ст.счетоводител изтегли
№60/27.04.2018г. Жанета Райчева Димова Ст.експерт "Финансов контрол" изтегли
№61/27.04.2018г. Антоанета Златева Узунова Ст.специалист "Секретар МКБППМН" изтегли
№62/27.04.2018г. Светла Иванова Йовчева Ст.експерт "Екология и екологичен контрол" изтегли
№63/14.05.2018г. Пламен Ганчев Бараков Заместник кмет изтегли чл.35, ал.1, т.3
№64/04.07.2018г. Ивалина Николаева Горналова Ст.специалист "Публично изпълнение" изтегли
№65/30.07.2018г. Пламена Атанасова Мърхова Ст.експерт "Екология" изтегли