Езици

Меню

ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ и СЕКРЕТАР

ЙЕРАРХИЧЕСКА ОРГАНОГРАМА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЪЛЪБОВО

 

СЕКРЕТАР

Име: Пенчо Стойчев Стоянов ;     Образование: висше;             Канцелария: 302;

Тел0418/ 68 901, Факс: 0418/64194     E-mail: [email protected].

...................

....................

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

инж. Пламен Бараков
Роден на: 25 Август 1966 г.
Образование: висше
Телефон: 0418/68911

Факс:  0418/64194

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Димитър Василев
Роден на: 10 Октомври 1946 г.
Образование: средно специално и средно техническо
Телефон: 0418/68922

Факс: 0418/64194

e-mail: [email protected]