Езици

Образование

отдел "Образование", бул. Република 48, ет. 1 - ЕМИЛИЯ ГОЧЕВА /Главен експерт Образование: 0418/ 68 933/

..............

Заповед №304/26.03.2018 г. Система от правила за прием в първи клас за населени места на територията на община Гълъбово, в които има повече от едно учебно заведение

ГРАФИК - ПРИЕМ

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС  В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Приложение 1 - Заявление за прием в 1-ви клас

Приложение 3 - Заявление за записване

....................

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2018 ГОДИНА

Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за общообразователни училища на територията на община Гълъбово за 2018 година -Заповед № 136/ 21.02.2018 г стр.1   стр.2   стр. 3

Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за детски заведения на територията на община Гълъбово за 2018 година - Заповед № 135 / 21.02.2018 г  стр.1    стр. 2

..........

Обява за свободно работно място в Детска градина "Наталия" гр. Гълъбово - 1 бр. - Медицинска сестра, Фелдшер:

/виж документи от ТУК/

.............

Заповед относно: ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини, считано от  01.09.2017 година съгласно Приложението

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕНА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ СЧИТАНО ОТ 01.09.2017ГОДИНА

..........

Конкурс за обществен възпитател

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Гълъбово, на основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява 3 свободни работни места за обществени възпитатели  за 2018 година на граждански договор. /отвори документа ТУК за да видиш изискванията/

документи: 

статут 

заявление

приложение 2 CV- европейски образец

................

З А П О В Е Д № 301 гр. Гълъбово, 04.04.2017 г. Утвърждаване: ПРАВИЛАТА за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини през 2017 година съгласно Приложението.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕНА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕЗ 2017ГОДИНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

..............

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2017 ГОДИНА

- Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за общообразователни училища на територията на община Гълъбово за 2017 година -Заповед № 93/ 17.02.2017 г. - стр.1      и       стр.2 

 

- Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за детски заведения на територията на община Гълъбово за 2017 година - Заповед № 90 / 17.02.2017 г- стр.1,      стр.2

......

ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС

Заповед № 27/18.01.2017 г. на Кмета на Община Гълъбово на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

Система от правила за прием в 1-ви клас в Общинските училища на територията на Община Гълъбово

Приложение 1 - Заявление за прием в 1-ви клас

Приложение 2 - Критерии и пояснения за класиране на децата

Приложение 3 - Заявление за записване

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

..............

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

.................

Заповед във връзка с определяне и актуализиране на работните заплати на директорите на детските заведения на територията на Община Гълъбово за 2016 г.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕНА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕЗ 2016ГОДИНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

...........................

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (ОДЗ) И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ (ЦДГ)) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

..................................................................

...................АРХИВ...................АРХИВ...........................АРХИВ...................

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2016 ГОДИНА

- Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за общообразователни училища на територията на община Гълъбово за 2016 година - Заповед 63/ 01.02.2016 г. - стр.1,     стр.2

- Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за детски заведения на територията на община Гълъбово за 2015 година - ЗАПОВЕД 64 / 01.02.2016 Г. - СТР.1       СТР.2

............................................................

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 •    Средно училище "Васил Левски"

Директор: Нели Кючукова

Адрес: кв. Строител

Тел:  0418/6 25 60

e-mail: [email protected]

официален сайт на училището: http://sou-vasil-levski.bg/

 •     Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Директор: Петронка Цветковска

тел: Директор: 0418/6 23 86         Секретар: 0418/6 21 71            Счетоводител: 0418/6 23 87                               

Skype: Pgeegl                               E-mail: [email protected]

Адрес: ПГЕЕ, кв. Индустриален, гр.Гълъбово

 •      I - во Основно училище "Св. Паисий Хилендарски"

Директор: Теодора Желева

Адрес: ул. Славянска № 17 А

тел: 0418/ 6 43 25

e- mail: [email protected]

 •     II - ро Основно училище "Христо Ботев"

Директор: Димитричка Жекова

Адрес: гр. Гълъбово, ул. Христо Ботев 18

тел/факс: 0418/ 6 22 60

e- mail: [email protected]

 • Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - село Обручище

Директор: Илина Генова

Адрес: с. Обручище, ул. Пламък 16

тел: 04152/ 24 81

e-mail: [email protected]

 • Детска градина "Радост"

Директор: Росица Тенева

Адрес: гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов 4

тел: 0418/ 62233, 0886611685

сайт: www.dg-radost.bg

e- mail: [email protected]

 • село Мъдрец - филиал на ДГ "Радост"
 • с. Обручище - филиал на  ДГ "Радост"

Адрес: с. Обручище; ул. Пламък № 3

тел: 04152/ 718

 

 • Детска градина "Наталия"

Директор: Жана Стоянова

Адрес: ул. "Петър Берон" № 13

тел: 0886611246

сайт: www.dg-nataliq.bg

e- mail: [email protected]

 • с. Медникарово - филиал на ДГ "Наталия"
 • с. Главан - филиал на ДГ "Наталия"

адрес: с. Главан, 

тел: 04155/ 2235>АРХИВ:

Заповед № 1152/03.12.2015 г. - Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини от 01.10.2015 г. съгласно приложението:

стр.1             стр.2            стр.3            стр. 4

...................................................

Заповед № 304/23.03.2015 г - Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини през 2015 г.

Вътрешни правила - стр.1,            стр.2,            стр.3,               стр 4

......................................................

Заповед №830/29.09.2014 г. - Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини през 2014 г.

Вътрешни правила

....................................................................

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2015 ГОДИНА

ФОРМУЛА

- Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за общообразователни училища на територията на община Гълъбово за 2015 година - Заповед 122/ 11.02.2015 г. - стр.1,     стр.2

- Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за детски заведения на територията на община Гълъбово за 2015 година - ЗАПОВЕД 123 / 11.02.2015 Г. - СТР.1       СТР.2

....................................................................

 

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2014 ГОДИНА

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2014 ГОДИНА

 - ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ ЗА  ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2014 ГОДИНА

 

 

Разпределение на средствата по ЕРС за общинските училища за 2013г.

СФ =100% ЕРСхБР.У-ЦИ

СФ =100% ЕРСхБР.У-ЦИ

 

СФ – СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА

ЕРС – ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ

БР. У-ЦИ - БРОЙ УЧЕНИЦИ

 

..................................................................................................................................................................................

ЕРС – единен разходен стандарт

БР.У-ЦИ / ДЕЦА – брой ученици в различни форми на обучение и деца в ПК

виж документа - Разпределение на средствата по ЕРС за общинските училища за 2012г