Езици

Образование

 

Емилия Гочева

Главен експерт "Образование"

при Община Гълъбово

бул. "Република" № 48

ет.1, кабинет № 108

6280 гр. Гълъбово

тел: 0418/68933   /вътрешен 212/

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формули за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за детски заведения на територията на община Гълъбово за 2019 г. - Заповед 101/ 11.02.2019 г.
Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за общообразователни училища на територията на община Гълъбово за 2019 г. - Заповед № 95/ 06.02.2019 г.

 

 

 

 

Заповед 106/12.02.2019 г. относно утвърждаване на правила за определяне на работните заплати
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини считано от 01.01.2019 г.

 

 

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.

 

Обява за свободно работно място в ДГ "Наталия"- 1 бр. - Медицинска сестра, Фелдшер: /виж документи от ТУК/

 

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Средно училище  "Васил Левски"

Тел:  0418/6 25 60
Директор: Нели Кючукова  
кв. Строител e-mail: [email protected]
6280 Гълъбово http://sou-vasil-levski.bg/

 

 

 

 

ПГЕЕ  /Професионална гимназия по енергетика и електротехника/

тел: 0418/6 23 86

Директор: Петронка Цветковска

тел: 0418/6 21 71
кв. Индустриален e-mail: [email protected]
6280 Гълъбово

www.pgee-galabovo.com

 

 

 

 

 

I - во ОУ "Св. Паисий Хилендарски" тел. 0418/ 6 43 25
Директор: Теодора Желева  
ул. Славянска № 17 А e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово  

 

 

 

 

II - ро ОУ "Христо Ботев" тел/факс: 0418/ 6 22 60
Директор: Жечка Михова  
ул. Христо Ботев 18 e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово  

 

 

 

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" тел: 04152/ 24 81
Директор: Илина Генова  
ул. Пламък 16 e-mail: [email protected]
6290 с. Обручище  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                        

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
Детска градина "Радост", с филиали в с. Обручище и с. Мъдрец тел: 0418/ 62233; 0886611685
Директор: Росица Тенева

тел. в с. Обручище 04152/ 718

ул. Стефан Стамболов 4 e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово сайт: www.dg-radost.bg

 

 

 

 

Детска градина "Наталия", с филиали в с. Медникарово и с. Главан тел: 0886611246
Директор: Жана Стоянова тел. в с. Главан: 04155/ 2235
ул. "Петър Берон" № 13 e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово сайт: www.dg-nataliq.bg