Езици

РЕГИСТЪР на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи -2016 и 2017 г.

РЕГИСТЪР на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - 2017 г.

 

№ по ред/ дата
ОБЕКТ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
СОБСТВЕНИК
№1/06.02.2017г.
Православен параклис "Св. Анна"
XIII- 149, кв. 35 с. Априлово
 
Старозагорска Света Митрополия
 

 

 

 

 

№2/09.03.2017г.
Магазин за хранителни стоки - преустройство на съществуващ магазин и ново строителство
УПИ VII - 527, кв.143 гр. Гълъбово
"ЕУРО - 7" ООД гр. Гълъбово

 

 

 

№3/12.04.2017г.
Хотел, ресторант, 2 магазина за промишлени стоки, офис и склад /Преустройство на битов комбинат, магазин и ресторант/

УПИ I - 527 кв.150

гр. Гълъбово

"Колев строй 2013" ЕООД

 

 

 

№4/01.06.2017г.
Магазин за промишлени стоки /Преустройство на апартамент/
УПИ I - 14, пл. № 578 кв. 154, Гълъбово, бл.12, вх.А, ап.1

1. Кирил Иванов Димитров

2. Ганка Динева Димитрова

 

 

 

№5/20.06.2017г.
Сграда ОСД - магазин за хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и кафе-аперитив/
УПИ III - 808, кв. 138 с. Главан
Генчо Колев Радичков

 

 

 

 

РЕГИСТЪР на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - 2016 г.

 

№ по ред/ дата
ОБЕКТ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
СОБСТВЕНИК
№1/02.03.2016г.
"Вътрешно преустройство на част от партерен етаж на съществуваща административна сграда 67 и смяна на предназначението му в архив"
УПИ II- 13, кв. 502 с. Обручище
 
"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1"
 

 

 

 

 

№2/22.03.2016г.
"Път към депо за варовик 1-ви етап"
УПИ II - 13, кв.502 с. Обручище
"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1"

 

 

 

№3/05.04.2016г.
"Преустройство и смяна на предназначението на съществуващ гараж (сграда 21) в ремонтна работилница"

УПИ X - 15 кв.502

с. Обручище

"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1"

 

 

 

№4/10.05.2016г.
"Външно ел.захранване на УПИ - 507, кв. 136, гр. Гълъбово"
УПИ VII - 14, кв. 141, гр. Гълъбово, 

Община Гълъбово

 

 

№5/12.05.2016г.
"Метален навес"
УПИ IX - 2357, кв. 136 - б гр. Гълъбово
"Европале 07" АД