Езици

КМЕТ, СЕКРЕТАР, ЗАМЕСТНИЦИ

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 

Николай Тонев Колев

Роден на: 08 Януари 1957

Образование: висше

 

Канцелария: 304

Тел: 0418/ 6 89 01 ;

Факс: 0418/ 6 41 94

 

Приемен ден: четвъртък

Email:

[email protected]

[email protected].

[email protected] - гл.експерт

"Връзки с обществеността и протокол'

Приемен ден на Кмета: 

четвъртък, общинска администрация,

партер, зала- приемна на кмета

 

ЙЕРАРХИЧЕСКА ОРГАНОГРАМА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЪЛЪБОВО

 

СЕКРЕТАР

Име: Пенчо Стойчев Стоянов ;     Образование: висше;             Канцелария: 302;

Тел0418/ 68 901, Факс: 0418/64194     E-mail: [email protected].

...................

....................

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

инж. Пламен Бараков
Роден на: 25 Август 1966 г.
Образование: висше
Телефон: 0418/68911

Факс:  0418/64194

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Димитър Василев
Роден на: 10 Октомври 1946 г.
Образование: средно специално и средно техническо
Телефон: 0418/68922

Факс: 0418/64194

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Гюлджан Мюмюнали Дурмуш - Шакир

Родена на: 14.04.1979г.

Образование: Магистър по Управление на проекти.
Тел: 0418/68921

Факс:0418/64194

E-mail: