Езици

Меню

Заседания

Организатор сесии - Живка Динева - e-mail: [email protected] ;  [email protected]

..................................................................................................................

Покана за заседание на 18.12.2018 г /вторник/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

......

Покана за заседание на 30.11.2018 г /петък/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

.........

Покана за заседание на 30.10.2018 г /вторник/ от 10:00ч в зала № на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

.........

Покана за заседание на 26.09.2018 г. /сряда/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

...........

Покана за заседание на 30.07.2018 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

..........

Покана за заседание на 29.06.2018 г. /петък/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

......

Покана за заседание на 22.05.2018 г. /вторник/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

............

Покана за заседание на 27.04.2018 г. /петък/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

............

Покана за заседание на 27.03.2018 г. /вторник/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД

..........

Покана за заседание на 23.02.2018 г. /петък/ от 10:00 ч. в зала №1 на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД 

............

Покана за заседание на 31.01.2017 г. (сряда) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

..............

Покана за заседание на 18.12.2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

..........

Покана за заседание на 24.11.2017 г. (петък) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

..............

Покана за заседание на 31.10.2017 г. (вторник) от 16:30 ч. в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

..............

Покана за заседание на 27.09.2017 г. (сряда) от 10:00 ч.в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

...........

Покана за заседание на 31.08.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в зала № 1 на ОбС при следния  ДНЕВЕН РЕД

.............

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 31.07.2017 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния 

ДНЕВЕН РЕД

..........

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 30.06.2017 г. (петък) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД

.................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 30.05.2017 г. (вторник) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния 

ДНЕВЕН РЕД

...............

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 28.04.2017 г. (петък) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД

............

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 29.03.2017 г. (сряда) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния  

ДНЕВЕН РЕД

................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 27.02.2017 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД

.....

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 30.01.2017 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД

.......

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 27.12.2016 г. (вторник) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД

......

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 25.11.2016 г. (петък) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД

.......

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 31.10.2016 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД

.....

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 28.09.2016 г. (сряда) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 20.07.2016 г. (сряда) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 14.06.2016 г. (вторник) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 27.04.2016 г. (сряда) от 10:30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

....

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 31.03.2016 г. (четвъртък) от 16:30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 26.02.2016 г. (петък) от 9:30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 27.01.2016 г. (сряда) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

.....

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 22.12.2015 г. (вторник) от 10:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

...

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 01.12.2015 г. (вторник) от 17:00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

...

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 13.11.2015 г. (петък) от 16:45 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

......................................

........................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 18.09.2015 г. (петък) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

 ДНЕВЕН РЕД

......................................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 27.07.2015 г. (понеделник) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

......................................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 29.06.2015 г. (понеделник) от 16.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

......................................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 21.05.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

....................................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 24.04.2015 г. (Петък) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

...................................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 30.03.2015 г. (Понеделник) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

...................................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 13.02.2015 г. (ПЕТЪК) от 17.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

..................................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 30.01.2015 г. (ПЕТЪК) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

...................................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 12.12.2014 г. (ПЕТЪК) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

...................................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 26.11.2014 г. (СРЯДА) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

....................................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 30.10.2014 г. (четвъртък) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

...................................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово на 26.09. 2014 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала №1 на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД

............................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 25.07.2014 г. (петък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

............................................................................................

Покана за заседание на 30.06.2014 г. (понеделник)от 09.30 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

...........................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 30.04.2014 г. (сряда)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД

..............................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 28.03.2014 г. (петък)от 09.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД

........................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 28.02.2014 г. (петък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

.........................................................................................

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 12. 02. 2014 г. (сряда) от 9.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 30.01.2014 г. (четвъртък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 19. 12. 2013 г. (четвъртък) от 16.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбовона 26.11.2013 г. (вторникот 16.30 часа в зала № 1 на Общински съветпри следния ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбовона 31.10.2013 г. (четвъртък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

 

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбовона 27.09.2013 г. (петък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съветпри следния ДНЕВЕН РЕД:

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 26.07.2013 г (петък)  от 9:30 часа, в зала №1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД:

П О К А Н А за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на  01.07.2013 г. (понеделник)от 09.30 часа, в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД:

П О К А Н А на основание чл.23 ал.2 т.1от ЗМСМА СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 31.05.2013 г. (петък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет

П О К А Н А на основание чл.23 ал.2 т.1от ЗМСМА СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 27.03.2013 г. (сряда) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет

 

П О К А Н А на основание чл.23 ал.2 т.1от ЗМСМА СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 25.01.2013 г. (петък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следнияД Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  П О К А Н А за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 18.12.2012 г. (вторник)от 16.00 часа, в зала № 1 на Общински съвет, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

Покана за Заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 26.11.2012 г. (понеделник)от 10.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД