Езици

Меню

Правилник

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЪЛЪБОВО

област Стара загора 

ПРАВИЛНИК

зза организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

за мандата 2015 – 2019 година

...................................................................................................

.........................................................................................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЪЛЪБОВО

област Стара Загора

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

за мандата 2011 – 2015 година