Езици

РЕГИСТРИ - Разрешения за строеж 2016 и 2017 г.

Разрешения за строеж, издадени от Община Гълъбово за 2017 г.

№ на разрешение
СТРОЕЖ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
№1/21.03.2017г.
Реверсивен лентов транспортьор за дънна пепел
УПИ ІI-14, кв.502 по ПУП на ЕЙ И ЕС
 
"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1" ЕООД
 

 

 

 

 

№2/04.04.2017г.
Автосервиз /КПИИ/
XI - 1089, кв.65 гр. Гълъбово
"Аутонед" ЕООД

 

 

 

№3/10.04.2017г.
Автосервиз /КПИИ/

УПИ VII - 548 кв.118

гр. Гълъбово

Милко Янев Иванов

 

 

 

№4/18.04.2017г.
Т- образно кръстовище при км. 40 + 460 на път III - 554 "Раднево - Гълъбово" при северен вход на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС - Гълъбово"
УПИ II - 14, кв. 502 по ПУП на "ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1" ЕООД
"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1" ЕООД

 

 

 

№5/19.04.2017г.
"ОСД / 8 бр. търговски обекти и навес/, навес и плътна ограда с височина 2,20" КПИИ
УПИ XI - 2451, кв. 141 гр. Гълъбово
"Хаос-7" ЕООД гр. Гълъбово

 

 

 

№6/18.05.2017г.
Плътна ограда
УПИ XII - 446, кв. 130 гр. Гълъбово
Красимир Тодоров Генев

 

 

 

№7/30.05.2017г.
Автосервиз /КПИИ/
УПИ XII - 1916, кв. 128 гр. Гълъбово
1. Нено Костадинов Пенев
2. Динко Иванов Господинов

 

 

 

 

№8/13.07.2017г.
Склад
ПИ № 011072 с. Медникарово
"Пещострой" ЕООД

 

 

 

 

Разрешения за строеж, издадени от Община Гълъбово за 2016 г.


№ на разрешение

СТРОЕЖ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
№1/26.01.2016г.
„Далекосъобщителна мобилна мрежа на Булсатком“ ЕАД-DCS/LTE/WI-FI базова станция STZ 113 (Медик)
УПИ І-„ за болница“
Кв.111, гр. Гълъбово
1. „Булсатком“ ЕАД
2. „МБАЛ“ ЕАД

 

 

 

 

№2/18.02.2016г.
„Дървен навес и ограда“
УПИ VІІІ-813, кв.139, с. Главан
Живодар Антонов Стойчев

 

 

№3/18.02.2016г.
„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 49, в изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ Х, кв.59, гр. Гълъбово

1. Сдружение на собствениците "Блок 49-Гълъбово"                    

2. Община Гълъбово

 

 

 

 

 

 

№4/11.04.2016г.
„Гараж-допълващо застрояване“
УПИ VІІІ-645, кв.164, гр. Гълъбово
1. Диан Гочев Балабанов
2. Живко Гочев Илиев
3. Коса Динева Балабанова

 

 

 

№5/11.04.2016г.
„Надстройка на съществуваща едноетажна сграда“(магазин)
УПИ ІІІ-1463, кв.8, гр. Гълъбово
Жечка Александрова Крумова

 

 

 

№6/25.05.2016г.
„Присъединяване към нов противопожарен водопровод на ОРУ ТЕЦ „Марица-Изток 3“
УПИ ІІ-761, кв.303 по плана на ТЕЦ „Марица-Изток 3“, с. Медникарово
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

 

 

 

 

№7/07.06.2016г.
„ Цех за производство на сурови орехови ядки“
УПИ VІ-614, кв.67, с.Мъдрец
И ПИ 000693 в землището на с. Мъдрец
ЕТ „ Весна-Енчо Каравелов“

 

 

 

 

№8/15.06.2016г.
„Подстанция №6.
Реконструкция но ОРУ 110kV и командна зала. Изводно поле „Байкал“
 
 
 
 
 
 
 
ПИ № 47603.0000.185;
47603.0000.082;
47603.0000.181;
47603.0027.009;
47603.0027.010;
47603.0027.015;
47603.0029.016;
47603.0029.006
47603.0029.007; в землището на с. Медникарово
„Мини Марица Изток“ ЕАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9/16.06.2016г.
„Базова станция №6234“
УПИ Х-29, кв.26, гр. Гълъбово, кв. Митьо Станев
1. „Теленор България“ ЕАД
2. Станислав Киров Тенчев

 

 

 

№10/07.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 38, в изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни  жилищни сгради“
УПИ І, кв.145, гр. Гълъбово
1. Сдружение на собствениците „Блок 38-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

№11/07.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 39, в изпълнение на националната програма на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ І, кв.145, гр. Гълъбово
1. Сдружение на собствениците „Блок 39-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№12/22.07.2016г.
„Реконструкция и рехабилитация на улици,съоръжения и принадлежности към тях“
С. Мъдрец
1.Ул.“1-ви май“-от ос.т.67-68-69-71-111-109-108-107-121 до ос.т.126
2.Ул.“Младост“ от ос.т.136-125-106-124 до ос.т. 123
3.Ул.“Комсомолска“ от ос.т. 107-121-122-123 до ос.т. 32
4.Ул.“Петко Матев“ от ос.т. 107-118-117-116 до ос.т. 43
5.“Ул.“Хризантема“ от ос.т. 109-110-115-114 до ос.т. 113
6.Ул.“Здравец“ от ос.т. 111-113 до ос.т. 44
7.Ул.“Искра“ от ос.т. 71 до ос.т. 50
8.Ул.“9-ти септември“ от ос.т. 107-106-105-102 до ос.т. 101
9.Ул.“Надежда“ от ос.т. 101 до ос.т. 100
10.Ул.“Градинарска“ от ос.т. 128-104 до ос.т. 105
Община Гълъбово

 

 

 

 

№13/22.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 21, в изпълнение на националната програма на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ VІ, кв.160, гр.Гълъбово
1. Сдружение на собствениците „Блок 21-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№14/22.07.2016г.
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда-блок 47, в изпълнение на националната програма на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
УПИ І, кв.59, гр.Гълъбово
1.Сдружение на собствениците „Блок 47-гр. Гълъбово
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№15/12.08.2016г.
„Реконструкция на общински път SZR 2040(с.Разделна-с. Великово) от км. 0+000 до км.2+200“
Улица с ос.т. 42-44 с.Разделна
ПИ №000163 в землището на  с. Разделна
ПИ №000086 в землището на  с. Великово;
Ул. с ос. Т. 66-44-36-25-27-28-59 с.Великово
Община Гълъбово

 

 

 

 

№16/22.08.2016г.

„Реконструкция на общински път 

SZR 1041 ІV-50313/

(гр. Гълъбово-с.Мусачево)

Км.0+000 до 6+800“

Улица с ос.т. 641а-1 в гр. Гълъбово
ПИ № 000750 в землището на гр. Гълъбово;
Улица с ос.т. 20-73-72-69-66-62-56-115-166-181-185 гр. Гълъбово кв.М. Станев;
ПИ№ 000710 в землището на гр.Гълъбово
ПИ№ 000100 в землището на с. Мусачево;
Улица с ос.т. 24-22-101-98-83-70-58 с.Мусачево

Община Гълъбово

 

 

 

 

 

№17/07.09.2016г.
„Магазин за хранителни стоки“ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/
УПИ VІІ-527, кв.143 гр.Гълъбово
Живодар Антонов Стойчев

 

 

 

 

№18/20.09.2016г.
„Реконструкция/основен ремонт/ на Професионална гимназия по енергетика  и електротехника (ПГЕЕ) – учебна сграда и учебни работилници“
УПИ І, кв.83 гр. Гълъбово
Община Гълъбово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№19/26.09.2016г.
„Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово“
Гр. Гълъбово
*Ул.“Никола Вапцаров“-от ос.т.507 до ос.т.531, с дължина 489,80м.
*Ул.“Хан Тервел“-от ос.т.68 до ос.т.96, с дължина 306,71м.
*Ул.“Плиска“-от ос.т.55 до ос.т.41б, с дължина 135,20м.
*Ул.“Места“-от ос.т.30 до ос.т.56, с дължина 298,83м.
*Ул.“Софроний Врачански“-от ос.т.22 до ос.т.58, с дължина 132,90м.
*Ул.“Георги Бенковски“-от ос.т.179а до ос.т.218, с дължина 710,70м.
Община Гълъбово
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№20/29.09.2016г.
„Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово“
УПИ ІV „за училище“, кв.59  по плана на гр. Гълъбово
Община Гълъбово

 

 

№21/13.10.2016г.
„Аварийно възстановяване на съоръжения  от инфраструктурата и корекционни мероприятия на р. „Сазлийка“, от устието на р. „Соколица“ до пътен мост след стопански двор-гр. Гълъбово“
ПИ №000812;000852;000807в землището на гр. Гълъбово;
ПИ №2303 и ПИ № 9531 в УПИ ІІ,кв.65; ПИ № 9532 в УПИ ІІ, кв.63; ПИ №2304 в УПИ І, кв.65; ПИ №2302 в УПИ І, кв.31; ПИ №000315;ПИ №000362; ПИ №000409; ПИ № 000423;ПИ №000709; ПИ №000717; ПИ №000722 и ПИ №000738 в землището на гр. Гълъбово 
1. Община Гълъбово
2. Областна администрация Стара Загора

 

 

 

 

№22/07.12.2016г.
„ Магазин за хранителни стоки“ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/
УПИ ХІІ-1020, кв.58 гр. Гълъбово
Димитър Недялков Христов

 

 

 

 

№23/07.12.2016г.
„Магазин за хранителни стоки и магазин за промишлени стоки“ (Преустройство на съществуващи магазин и хранителни стоки, дървен навес и пристройка към тях)
УПИ VІІІ-813, кв.139 с. Главан
Живодар Антонов Стойчев

 

 

 

 

№24/12.12.2016г.
„Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR 1042 гр. Гълъбово-с. Априлово /от км.1+420 до 6+402/
ПИ № 000240 и ПИ № 000195 в землището на  гр. Гълъбово
ПИ № 000432 в землището на с. Априлово;
Улица с ос.т. 179-173а-127-96-101по регулационния план на с. Априлово
Община Гълъбово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№25/20.12.2016г.
„Преустройство  и промяна на предназначението на апартамент в магазин за хранителни стоки“
УПИ І, пл. №578, кв.154 гр. Гълъбово
/апартамент №1, бл.12, вх.“А“, ет.1/
1. Кирил Иванов Димитров
2. Ганка Динева Димитрова

 

 

 

№26/20.12.2016г.
„Плътна ограда“
УПИ VІІІ-1091, кв.65 гр. Гълъбово
Мартин Жеков Митев

 

 

№27/27.12.2016г.
„ Питеен водопровод до завод „Кнауф Марица“ в имот 47603.15.23 в землището на с. Медникарово“

ПИ № 000322;000082;

000588;000587;

47603.302.525; 000534; 000596;000601;000603;

47603.15.604 –

с.Медникарово

„Кнауф България“ ЕООД

 

 

 

 

№28/27.12.2016г.
„Кабелна линия 20kV. Милуш от подстанция „Гълъбово до ТП „Джерман“
УПИ І, кв.30 гр.Гълъбово
1."ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД
2. Община Гълъбово

 

 

 

 

№ на разрешение
СТРОЕЖ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
№1/26.01.2016г.
„Далекосъобщителна мобилна мрежа на Булсатком“ ЕАД-DCS/LTE/WI-FI базова станция STZ 113 (Медик)
УПИ І-„ за болница“
Кв.111, гр. Гълъбово
1. „Булсатком“ ЕАД
2. „МБАЛ“ ЕАД

 

 

 

 

№2/18.02.2016г.
„Дървен навес и ограда“
УПИ VІІІ-813, кв.139, с. Главан
Живодар Антонов Стойчев