Езици

Меню

Председател

          Председател на Общински съвет - Гълъбово

          Светла Захариева Боянчева

           e-mail: [email protected]

           6280 Гълъбово

           бул. Република № 48

           ет.1, кабинет № 112

            

           тел: 0418/68938    /вътрешен тел:217/

           факс: 0418/64080

Образование:  

висше - Право /магистър/ -2004 г. ПУ "Паисий Хилендарски"

висше - Българска филология /магистър/ - 1993 г. СУ "Св. Климент Охридски"

........................................................................................................................................................

Заместник-председател:

Георги Атанасов Анастасов

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................

 

Технически секретар:
 
Живка Тянкова Динева

Образование: висше - Икономика

e- mail: [email protected], [email protected]  

тел: 0418/68937  /вътрешен тел: 216/ факс: 0418/64080