Езици

Меню

Председател

          Председател на Общински съвет - Гълъбово

 

 

          Светла Захариева Боянчева

           e-mail: [email protected]

           

           6280 Гълъбово

           бул. Република № 48

           ет.1, кабинет № 112

            

           тел: 0418/68938    /вътрешен тел:217/

           факс: 0418/64080

 

Образование:  висше - Право /магистър/ -2004 г. ПУ "Паисий Хилендарски"

                            висше - Българска филология /магистър/ - 1993 г. СУ "Св. Климент Охридски"

 

Заместник-председател:

  

Дарин Кунев Михалев

Образование: висше - Икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически секретар:

 

 
Живка Тянкова Динева

Образование: висше - Икономика

e- mail: [email protected], [email protected]  

тел: 0418/68937  /вътрешен тел: 216/ факс: 0418/64080