Езици

Информационен бюлетин на ОДМВР гр. Стара Загора

Информационен бюлетин на ОДМВР гр. Стара Загора:

Информационен бюлетин от 31.10.2014 г.

Информационен бюлетин от 30.10.2014 г.

Информационен бюлетин от 29.10.2014 г.

....................................................................