Езици

Безплатни прегледи за жени за миома на матката, до Великден в Стара Загора

25 Март 2019 - 7:44pm

Безплатни прегледи за жени за миома на матката, до Великден в Стара Загора, в АГ Център „Лайв”, на ул. „Свети Княз Борис” № 87, след предварително записан час на тел. 042 640 066 и 0888 366 441, от понеделник до четвъртък включително, между 09:00 и 12:30 часа, Кампанията е насочена към жените от цялата Старозагорска област.

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2018 г.

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2018 

на 15.04.2019 г./понеделник/

от 10:30часа

в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/

В Гълбово се прекратяват учебните занятия считано от 16.01.2019 до 18.01.2019 г поради грипна епидемия

Със заповед № РД-01-5 / 14.01.2019 г.

Внимание - опасност от пожар!

ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛЕФОНА НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ - 112СЪОБЩЕТЕ: Кой се обажда (Вашето име); Отчетливо и бавно кажете какъв е проблема: “пожар”, има ли пострадали или застрашени хора след това посочете адреса (град, квартал, улица,

................

.....

Плащане на местни данъци и такси на каса в Общината до 21.12.2018 г, 16:30 часа, след тази дата, до края на годината - в Общинска банка.

Плащане на местни данъци и такси на каса в Общината до 21.12.2018 г, 16:30 часа, след тази дата, до края на годината - в Общинска банка - Гълъбово.

 

Утре - първа копка на стадиона в Гълъбово

Първа копка за обновяване на стадиона в Гълъбово, 11.12.2018 г.

BeActive - Бъди активен в училище СУ "Васил Левски" - Гълъбово.

О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА "График за движението на влаковете за периода 2018/2019 г."

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО  информира обществеността  за подготвения   от "БДЖ-пътнически превози"  ЕООД проект "График за движението на влаковете за периода 2018/2019 г.". За изготвяне на разписание, максимално отговарящо на изискванията на населението се предвижда обсъждане на проекта. Окончателното обсъждане на Графика, предвидено в Закона за железопътния транспорт се провежда ежегодно до м. септември. В тази връзка може да предоставите Вашите мнения, конкретни препоръки или готови становища по проекта в срок до 06.07.2018 г.