Езици

Общински съвет – Гълъбово открива процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за провеждането й

Общински съвет

З А П О В Е Д № РД-02-15- 121/ 06.12.2016 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

З А П О В Е Д

№ РД-02-15- 121/ 06.12.2016 г. 

"Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване"

12 Октомври 2016 - 10:34am

 

 

 

Близо 500 хиляди лева за Община Гълъбово по проект 

"Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора

21 ноември 2016 г. /понеделник/ от 10.30 ч., в залата на община Гълъбово, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща

15 Ноември 2016 - 12:25pm

ОИЦ-СТАРА ЗАГОРА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГЪЛЪБОВО

На 21 ноември 2016 г. /понеделник/ от 10.30 ч., в залата на община Гълъбово, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща с лектор Добромир Тенев на тема: „Прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи – използване на Регламент „De minimis“ за постигане на съотвествие с режима на държавните помощи по проекти на публични бенефициенти“.

На 24.11.2016 г. /четвъртък/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2017 г.

 Обява: На 24.11.2016 г. /четвъртък/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2017 г.

Приложения: 

Капиталови разходи 2017 г

В Гълъбово демонстрации с полицейското куче Макс по повод професионалния празник на българската полиция

8 Ноември 2016 - 5:02pm

В Гълъбово демонстрации с полицейското куче Макс по повод професионалния празник на българската полиция

 

Три милиона лева за проекти към „МИГ Гълъбово – Опан“ по ПРСР за периода 2014-2020

Три милиона лева за проекти към „МИГ Гълъбово – Опан“ по ПРСР за периода 2014-2020

Кметът на Гълъбово г-н Николай Тонев и изпълнителният директор на "AES България" откриха най-модерното съоръжение за спорт и отдих в региона, изцяло финансирано от ЕЙ И ЕС

28 Октомври 2016 - 4:50pm

Кметът на Гълъбово г-н Николай Тонев и изпълнителният директор на "AES България" откриха най-модерното съоръжение за спорт и отдих в региона, изцяло финансирано от ЕЙ И ЕС