Езици

На 15,16 и 17 март 2017 г. ще се проведе вторият етап от процедурата по подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда – събеседване с кандидатите за лични асистенти и домашни помощници.

14 Март 2017 - 1:40pm

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес

        Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес,

Кметът на Община Гълъбово определи дните от 01.03.2017 год. до 30.11.2017 год. за пожароопасен сезон със заповед №110/24.02.2017 г.

Кметът на Община Гълъбово определи дните от 01.03.2017 год. до 30.11.2017 год. за пожароопасен сезон със заповед №110/24.02.2017 г.

Заповедта гласи да се осъществява контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в земеделските земи и горски територии съвместно с РСПБЗН. Непосредствено организиране на борбата с пожарите да се извършва от органите по пожарна безопасност и защита на населението съвместно с общината.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

8 Февруари 2017 - 10:14am

 

 

 

 

 

       

  ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Бабинден 2017 в МБАЛ Гълъбово

21 Януари 2017 - 3:41pm

Бабинден отбелязаха в МБАЛ Гълъбово.

Състоя се всъпителна пресконференция по проект

21 Януари 2017 - 2:01pm

Встъпителната пресконференция по проект ще се проведе в гр. Гълъбово, на 20.01.2017 г.(петък), от 11:00 ч.зала № 1на община Гълъбово, бул.„Република“ № 48

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА за участие във встъпителна пресконференция

Ваканцията на учениците в Гълъбово се удължава до края на седмицата.

10 Януари 2017 - 10:14am

Ваканцията на учениците в Гълъбово се удължава до края на седмицата.

Дежурна детска градина за град Гълъбово от понеделник до сряда - ДГ "Радост" /09.01.17до11.01.17/

6 Януари 2017 - 10:05am

  Дежурна детска градина за град Гълъбово

    от понеделник до сряда -

    ДГ "Радост" /09.01.17до11.01.17/

Патентен данък - декларация и плащане до края на януари с 5 на сто отстъпка

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

“МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

До 31.01.2017 г. е срока за подаване на данъчната декларация по чл. 61Н от ЗМДТ за облагане с патентен данък. 

Лицата, които до 31 ЯНУАРИ НА ТЕКУЩАТА ГОДИНА подадът данъчна декларация и в същия срок заплатят ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК, определен съгласнодекларираните обстоятелства, ПОЛЗВАТ ОТСТЪПКА 5 НА СТО.