Езици

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2018 г.

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2018 

на 15.04.2019 г./понеделник/

от 10:30часа

в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/

В Гълбово се прекратяват учебните занятия считано от 16.01.2019 до 18.01.2019 г поради грипна епидемия

Със заповед № РД-01-5 / 14.01.2019 г.

Внимание - опасност от пожар!

ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛЕФОНА НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ - 112СЪОБЩЕТЕ: Кой се обажда (Вашето име); Отчетливо и бавно кажете какъв е проблема: “пожар”, има ли пострадали или застрашени хора след това посочете адреса (град, квартал, улица,

................

.....

Плащане на местни данъци и такси на каса в Общината до 21.12.2018 г, 16:30 часа, след тази дата, до края на годината - в Общинска банка.

Плащане на местни данъци и такси на каса в Общината до 21.12.2018 г, 16:30 часа, след тази дата, до края на годината - в Общинска банка - Гълъбово.

 

Утре - първа копка на стадиона в Гълъбово

Първа копка за обновяване на стадиона в Гълъбово, 11.12.2018 г.

BeActive - Бъди активен в училище СУ "Васил Левски" - Гълъбово.

О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА "График за движението на влаковете за периода 2018/2019 г."

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО  информира обществеността  за подготвения   от "БДЖ-пътнически превози"  ЕООД проект "График за движението на влаковете за периода 2018/2019 г.". За изготвяне на разписание, максимално отговарящо на изискванията на населението се предвижда обсъждане на проекта. Окончателното обсъждане на Графика, предвидено в Закона за железопътния транспорт се провежда ежегодно до м. септември. В тази връзка може да предоставите Вашите мнения, конкретни препоръки или готови становища по проекта в срок до 06.07.2018 г.

1-во място на областното състезание по безопасност на движението спечели Основното училище от гълъбовското село Обручище

1-во място на областното състезание по безопасност на движението