Езици

500 лева над наградния фонд за победителя в турнира по мини футбол в Гълъбово, записване до петък 9-ти

Н А Р Е Д Б А за провеждане на Общински традиционен турнир по футбол на малки вратички в зала

І. Цел и задача

1.Да се популяризира футбола в Общината.

ІІ. Време и място на турнира

Трифон Зарезан в гълъбовското село Априлово

На 3 февруари 2018 г в гълъбовското село Априлово отпразнуваха празника Трифон Зарезан и 17 години от създаването на местния клуб по лозарство и винарство Членовете на клуб „Св.

Утре в Априлово отбелязват Трифон Зарезан

2 Февруари 2018 - 10:47am

Оркестърът в с. Априлово за Трифон Зарезан:

Ради Драгиев – кларинет и саксофон,

Ангел Ламбов – саксофон,

Галин Гочев - клавир,

Митко Денев – клавир,

Евгени Марков – ударни инструменти,

Солисти: Петя Гочева, Евгения Георгиева

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Гълъбово

31 Януари 2018 - 4:00pm

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 22/09.01.2018 г. на Кмета на община Гълъбово, обявява

процедура за подбор на

Рицари на Малтийския орден дариха апаратура за МБАЛ Гълъбово

Кметът Николай Тонев посрещна в Гълъбово

Посланика на Малтийския орден в България Камило Дзуколи

Кметът Николай Тонев посреща в Гълъбово Посланика на Малтийския орден в България Камило Дзуколи на 30 януари по инициатива на Спас Панчев

Кметът Николай Тонев посреща в Гълъбово Посланика на Малтийския орден в България Камило Дзуколи на 30 януари

по инициатива на депутата Спас Панчев

Професионалната гимназия в Гълъбово отвори врати

Днес, 04.01.2018 г. в 10:30 часа в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово бе официално обявен краят на строителните работи, открита бе сградата след ремонта,отслужен бе водосвет.

Днес, 04.01.2018 г. в 10:30 часа в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово ще бъде официално обявен краят на строителните работи, ще бъде открита сградата след ремонта, ще бъде отслужен и водосвет.

4 Януари 2018 - 9:22am

Днес, 04.01.2018 г.  в 10:30 часа в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово ще бъде официално обявен краят на строителните работи, ще бъде открита сградата след ремонта, ще бъде отслужен и водосвет.

РЕКОНСТРУКЦИЯ (ОСНОВЕН РЕМОНТ) НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГР.ГЪЛЪБОВО

 „ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ДОГОВОР № BG16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г. ЗА ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ (ОСНОВЕН РЕМОНТ) НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГР.ГЪЛЪБОВО, УПИ I, КВ.83 - УЧЕБНА СГРАДА И УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА

24 Ноември 2017 - 5:09pm

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА