Езици

Листи към 04.04.2017 г. на включените в проекта потребители и на чакащите за включване в проекта кандидат-потребители по проект от ОП РЧР 2014-2020 „Независим живот“

5 Април 2017 - 4:29pm

 

 

 

 

 

Листи към 04.04.2017 г. Листа на включените в проекта потребители

Основното училище от гълъбовското село Обручище спечели за 3-та поредна година общинския кръг от състезанието по безопасност на движението

Основното училище от гълъбовското село Обручище спечели

за 3-та поредна година общинския кръг от състезанието по безопасност на движението

В Гълъбово се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2016година.

5 Април 2017 - 1:30pm

В Гълъбово се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2016година.

Листи на ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА и чакащи за включване КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ към 28.03.2017 г. Проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“

28 Март 2017 - 5:00pm

 
 
На 5 април 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. в Заседателната зала /партер/ на община Гълъбово ще се състои ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2016 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТАНА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2016 Г.

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.50 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гълъбово,

Въвеждащо обучение на кандидатите заперсонал за предоставяне на услуги в домашна среда

 

 

 

 

 

ОБЯВА  за въвеждащо обучение на кандидатите заперсонал за предоставяне на услуги в домашна среда

 

Първа копка в професионалната гимназия в Гълъбово и начало на ремонтите по Програма "Региони в растеж"

20 Март 2017 - 11:46am

 

 

 

 

 

 

Първа копка в професионалната гимназия в Гълъбово и начало на ремонтите по Програма "Региони в растеж"

На 15,16 и 17 март 2017 г. ще се проведе вторият етап от процедурата по подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда – събеседване с кандидатите за лични асистенти и домашни помощници.

14 Март 2017 - 1:40pm

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ