Езици

Подписан договор за Изготвяне на актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух

2 Юни 2017 - 5:05pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № BG16M1OP002 – 5.002 – 0012 – C01

Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите

Община Гълъбово ще подпише договор за изпълнение на "Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества"

30 Май 2017 - 9:19am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ размер на инвестицията по проекта–150 294 лв.

БФП – 150 294 лв.

От бенефициента- 0 лв.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

В областния кръг младите огнеборци на СУ "Васил Левски“ Гълъбово без наказателни точки в дисциплината „бойно разгръщане на състезателна пътека“

В областния кръг младите огнеборци на СУ "Васил Левски“ Гълъбово

без наказателни точки в дисциплината „бойно разгръщане на състезателна пътека“

Предстоящо събитие на 13 и 14 май 2017 г. /събота и неделя/ на новата открита сцена в Младежки център – Гълъбово /в парка до стадиона/ – XXVII Национален фолклорен фестивал „Янко Петров“

Българският фолклор ще бъде представен в Гълъбово

през идните събота и неделя с над 1300 участници

Изготвен проект за подробен устройствен план - парцеларен план от техническата инфраструктура "Нова ВЛ 400kV от от п/ст "Марица изток"до п/ст "Бургас"

9 Май 2017 - 11:36am

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция “Бюро по труда”- уведомява работодателите от общините Раднево и Гълъбово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) п

20 Април 2017 - 4:45pm

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Раднево провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Представяне на проект - Реконструкция /основен ремонт/ на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника гр. Гълъбово

11 Април 2017 - 10:22am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листи към 04.04.2017 г. на включените в проекта потребители и на чакащите за включване в проекта кандидат-потребители по проект от ОП РЧР 2014-2020 „Независим живот“

5 Април 2017 - 4:29pm

 

 

 

 

 

Листи към 04.04.2017 г. Листа на включените в проекта потребители

Основното училище от гълъбовското село Обручище спечели за 3-та поредна година общинския кръг от състезанието по безопасност на движението

Основното училище от гълъбовското село Обручище спечели

за 3-та поредна година общинския кръг от състезанието по безопасност на движението

В Гълъбово се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2016година.

5 Април 2017 - 1:30pm

В Гълъбово се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2016година.