Езици

................

.....

Плащане на местни данъци и такси на каса в Общината до 21.12.2018 г, 16:30 часа, след тази дата, до края на годината - в Общинска банка.

Плащане на местни данъци и такси на каса в Общината до 21.12.2018 г, 16:30 часа, след тази дата, до края на годината - в Общинска банка - Гълъбово.

 

Утре - първа копка на стадиона в Гълъбово

Първа копка за обновяване на стадиона в Гълъбово, 11.12.2018 г.

BeActive - Бъди активен в училище СУ "Васил Левски" - Гълъбово.

О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА "График за движението на влаковете за периода 2018/2019 г."

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО  информира обществеността  за подготвения   от "БДЖ-пътнически превози"  ЕООД проект "График за движението на влаковете за периода 2018/2019 г.". За изготвяне на разписание, максимално отговарящо на изискванията на населението се предвижда обсъждане на проекта. Окончателното обсъждане на Графика, предвидено в Закона за железопътния транспорт се провежда ежегодно до м. септември. В тази връзка може да предоставите Вашите мнения, конкретни препоръки или готови становища по проекта в срок до 06.07.2018 г.

1-во място на областното състезание по безопасност на движението спечели Основното училище от гълъбовското село Обручище

1-во място на областното състезание по безопасност на движението

Отборът победител - Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Обручище, за втора поредна година ще представи общината в областното ученическо състезание по БДП

Днес 12.04.201

Общото събрание на РАО “Тракия” на 30 март 2018 г. в град Елхово.

Сесия на Общото събрание на РАО “Тракия” се проведе на 30 март 2018 г.

Ремонт на два пътя – до селата Априлово и Великово

 Ремонт на пътя до с. Априлово и на този до с. Великово. Община Гълъбово спечели проект за ремонт на два пътя – до селата Априлово и Великово. Кметът Николай Тонев подписа договор с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 271 361.03 лв. по подмярка 7.2.