Езици

АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕЦ "КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"

13 Октомври 2017 - 4:37pm

Обобщена информация за дейностите в ТЕЦ "КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК" 3, използваните химични веществе с описани е на опасните им свойства, основните видове сценарии на аварийни ситуации, мерки за контрол, действия за преодоляване на последствията и начини за уведомяване 

ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Обгазяване!

16 Септември 2017 - 9:47am

Важно! Обгазяване в момента! Високи стойности на серен диоксид! В такива ситуации не се препоръчва стоенето на открито. В домовете е необходимо да бъдат затворени вратите и прозорците!

Да изчистим България заедно на 16 септември 2017 г.

11 Септември 2017 - 11:35am

Да изчистим България заедно

Амбицията на кампанията "Да изчистим България заедно" и Община Гълъбово е всички ЗАЕДНО да направим мястото, където живеем по-чисто, по-уютно и по-зелено. Във връзка с инициативата „Да изчистим България заедно”, Община Гълъбово организира почистване на жилищните райони в населените места от общината.

........

...........

 

ЕЙ И ЕС ще инвестира 3 млн лева за 5 години в община Гълъбово

15 Август 2017 - 4:26pm

ЕЙ И ЕС ще инвестира 3 млн лева за 5 години в община Гълъбово

На 15 август – голяма Богородица, в Младежкия център на Гълъбово бе <

Заповед № РД 02-15-70/26.07.2017г. на зам - министър на МРРБ: инж. Валентин Йовев: Допускане изменение на действащия ПУП - Парцелен план,за строеж на "Нова двойна въздушна линия (ВЛ) 400 kV от п/ст"Марица изток" до п/ст ТЕЦ "Марица изток3" (Лот 2)

7 Август 2017 - 6:49pm

Община Гълъбово на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Гълъбово обявява 3 свободни работни места за обществени възпитатели за 2018 година на граждански договор

25 Юли 2017 - 5:01pm

На снимката - Мероприятие на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Гълъбово

 

 

 

 

 

Конкурс за обществен възпитател

Анестезиологът Нихар Канти Гири от Индия в МБАЛ Гълъбово

13 Юли 2017 - 3:43pm

ИЗБРАХ ГЪЛЪБОВО ПРЕД ВАШИНГТОН: Скромният лекар от Индия, Нихар Канти Гири, работи от няколко години в МБАЛ Гълъбово. Той е анестезиолог, завършил е в София, но след специализация в Стара Загора, решава да остане завинаги в България. С него вече тук са и съпругата му Рина Рани и невръстният му син Рам Гопал Гири.