Езици

Повече от 70 % от предвидените строително – монтажни работи към дата 25.11.2019 г. достигна изпълнението на проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче"

25 Ноември 2019 - 4:16pm

Повече от 70 % от предвидените строително – монтажни работи към дата 25.11.2019 г. достигна изпълнението на проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“.

На 4 декември от 11 часа ще бъде обсъден бюджета за 2020 г на община Гълъбово

19 Ноември 2019 - 1:36pm

О    Б     Я     В    А

на 04.12.2019г./сряда/ от 11:00часа

в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира

Министерството на младежта и спорта награди Средно училище "Васил Левски" с плакет за едно от 5-те най-активни училища в страната

Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово с награда от Министерството на Младежта и спорта за най-активно училище. 

Клетва на Кмета на Общината, общинските съветници и кметове на кметства

11 Ноември 2019 - 11:17am

С клетва кметът Николай Тонев и новият общински съвет на Гълъбово започнаха мандат 2019 - 2023 г. На 11.11.2019 г. в 10:00 ч.

Днес, първа копка по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея.

Провеждане на „Първа копка“

по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения"

Подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

Документи се подават по кметства до 22.08.2019 г. /четвъртък/

Подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

За какво се предоставя подпомагането:за почистване и дезинфекция,във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, отглеждани за лични нужди

Първа копка по проект

15 Август 2019 - 12:42pm

На дата 23.08.2019 г.: от 11:00 часа ще се проведе „Първа встъпителна пресконференция“ и 

Започна приемането на заявления за лична помощ

29 Юли 2019 - 11:03am

Започна приемането на заявления за лична помощ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Информация относно заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора

Община Гълъбово предоставя информация относно заболяването "Африканска чума по свинете" /АЧС/:

Разгледайте следните редове, за да се запознаете с подробностите и документите:

 

 

 

 

Информация относно заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора

26 Юли 2019 - 9:27am

З А П О В Е Д №. 660. гр. Гълъбово 26.07.2019 г.

На основание чл.44 ал.1 т.2 и т.8 от ЗМСМА, чл.133 т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,

Заповед № РР-ЗД-4/17.07.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора и представени ми протоколи от заседание на Общинската епизоотична комисия от 23 и 25. 07.2019 г. във връзка с утежнената епизоотична обстановка по отношение на Африканска чума по свинете в страната