Езици

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Гълъбово

31 Януари 2018 - 4:00pm

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 22/09.01.2018 г. на Кмета на община Гълъбово, обявява

процедура за подбор на

Рицари на Малтийския орден дариха апаратура за МБАЛ Гълъбово

Кметът Николай Тонев посрещна в Гълъбово

Посланика на Малтийския орден в България Камило Дзуколи

Кметът Николай Тонев посреща в Гълъбово Посланика на Малтийския орден в България Камило Дзуколи на 30 януари по инициатива на Спас Панчев

Кметът Николай Тонев посреща в Гълъбово Посланика на Малтийския орден в България Камило Дзуколи на 30 януари

по инициатива на депутата Спас Панчев

Професионалната гимназия в Гълъбово отвори врати

Днес, 04.01.2018 г. в 10:30 часа в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово бе официално обявен краят на строителните работи, открита бе сградата след ремонта,отслужен бе водосвет.

Днес, 04.01.2018 г. в 10:30 часа в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово ще бъде официално обявен краят на строителните работи, ще бъде открита сградата след ремонта, ще бъде отслужен и водосвет.

4 Януари 2018 - 9:22am

Днес, 04.01.2018 г.  в 10:30 часа в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово ще бъде официално обявен краят на строителните работи, ще бъде открита сградата след ремонта, ще бъде отслужен и водосвет.

РЕКОНСТРУКЦИЯ (ОСНОВЕН РЕМОНТ) НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГР.ГЪЛЪБОВО

 „ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ДОГОВОР № BG16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г. ЗА ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ (ОСНОВЕН РЕМОНТ) НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГР.ГЪЛЪБОВО, УПИ I, КВ.83 - УЧЕБНА СГРАДА И УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА

24 Ноември 2017 - 5:09pm

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ ПО ПРОЕКТ „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. "

24 Ноември 2017 - 4:56pm

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА

ДОСТАВЧИЦИТЕ ПО ПРОЕКТА-СУПЕРВИЗИЯ

 

На 29.11. 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. в Заседателната зала /партер/ на община Гълъбово ще се състои ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2018 Г.

14 Ноември 2017 - 11:00am

       На 29.11. 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч.

Скоро: "Топъл обяд" за жителите на Община Гълъбово

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО