Езици

........

...........

 

ЕЙ И ЕС ще инвестира 3 млн лева за 5 години в община Гълъбово

15 Август 2017 - 4:26pm

ЕЙ И ЕС ще инвестира 3 млн лева за 5 години в община Гълъбово

На 15 август – голяма Богородица, в Младежкия център на Гълъбово бе <

Заповед № РД 02-15-70/26.07.2017г. на зам - министър на МРРБ: инж. Валентин Йовев: Допускане изменение на действащия ПУП - Парцелен план,за строеж на "Нова двойна въздушна линия (ВЛ) 400 kV от п/ст"Марица изток" до п/ст ТЕЦ "Марица изток3" (Лот 2)

7 Август 2017 - 6:49pm

Община Гълъбово на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Гълъбово обявява 3 свободни работни места за обществени възпитатели за 2018 година на граждански договор

25 Юли 2017 - 5:01pm

На снимката - Мероприятие на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Гълъбово

 

 

 

 

 

Конкурс за обществен възпитател

Анестезиологът Нихар Канти Гири от Индия в МБАЛ Гълъбово

ИЗБРАХ ГЪЛЪБОВО ПРЕД ВАШИНГТОН: Скромният лекар от Индия, Нихар Канти Гири, работи от няколко години в МБАЛ Гълъбово. Той е анестезиолог, завършил е в София, но след специализация в Стара Загора, решава да остане завинаги в България. С него вече тук са и съпругата му Рина Рани и невръстният му син Рам Гопал Гири.

Дирекция “Бюро по труда”- Раднево провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Раднево провежда процедура за кандидатстване на  работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица

 

Подписан договор за Изготвяне на актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух

2 Юни 2017 - 5:05pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № BG16M1OP002 – 5.002 – 0012 – C01

Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите

Община Гълъбово ще подпише договор за изпълнение на "Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества"

30 Май 2017 - 9:19am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ размер на инвестицията по проекта–150 294 лв.

БФП – 150 294 лв.

От бенефициента- 0 лв.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

В областния кръг младите огнеборци на СУ "Васил Левски“ Гълъбово без наказателни точки в дисциплината „бойно разгръщане на състезателна пътека“

В областния кръг младите огнеборци на СУ "Васил Левски“ Гълъбово

без наказателни точки в дисциплината „бойно разгръщане на състезателна пътека“

Предстоящо събитие на 13 и 14 май 2017 г. /събота и неделя/ на новата открита сцена в Младежки център – Гълъбово /в парка до стадиона/ – XXVII Национален фолклорен фестивал „Янко Петров“

Българският фолклор ще бъде представен в Гълъбово

през идните събота и неделя с над 1300 участници