Езици

Всички лица на открити или закрити обществени места, трябва да носят защитна маска за лице!

30 Март 2020 - 5:08pm

Внимание!

По т.9 от заповедта

Всички лица на открити или закрити обществени места, трябва да носят защитна маска за лице!

Заповед РД - 01 - 168/ 30.03.2020 г.

З А П О В Е Д № 154/ 30.03.2020г., гр. Гълъбово на Кмета на Община Гълъбово

З А П О В Е Д № 154/ 30.03.2020г., гр. Гълъбово

Заповед от 25.03.2020 г. от Министерството на здравеопазването за временна забрана за влизане и преминаване на тежкотоварни автомобили на територията на Република България за страните описани в заповедта.

КАК ДА ПРЕМИНА КПП В СТАРА ЗАГОРА, ЗА ДА СТИГНА ДО ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО?

Ако живеете в едно, но работите в друго населено място Ви е необходимо да разполагате с 

КЪДЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ ВРЕМЕННИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ (КПП) В СТАРА ЗАГОРА?

Във връзка с въведените временни мерки, свързани с извънредното положение на територията  на град Стара Загора са разкрити следните 10 КПП:

Кметът на Гълъбово от 23.03.2020 г. въведе следните противоепидeмични мерки на територията на Общината

З А П О В Е Д № 146/ 23.03.2020г./гр. Гълъбово

ЗАПОВЕД № 145 от 20.03.2020 г. /гр. Гълъбово във връзка Намаляване риска от разпространение на COVID -19

ЗАПОВЕД № 145 от 20.03.2020 г. /гр. Гълъбово

Министърът на здравеопазването измени Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., както следва:

19 Март 2020 - 2:06pm

Измени се Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването 19.03.2020 -  допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., както следва:

Създава се т. 1а:

Община Гълъбово - Допълва се Заповед №134 от 13.03.2020г.

З А П О В Е Д № 144, 17.03.2020г./гр. Гълъбово

Председателят на Общинския съвет в Гълъбово с разпореждане относно извънредната ситуация

16 Март 2020 - 12:19pm

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 1/16.03.2020 г.

На основание чл.12 ал.1 т.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., /в сила до 31.03.2020г./, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на НС на Република България,

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. Преустановяват се приемните дни на Председателя на ОбС – Гълъбово за срок от 16.03.2020 г. до 31.03.2020 г.