Езици

З А П О В Е Д № 224, Гълъбово, 27.05.2020 г.

29 Май 2020 - 12:19pm

З А П О В Е Д № 224, Гълъбово, 27.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 год. и Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Гълъбово, считано от 26.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

З А П О В Е Д № 213 гр.Гълъбово, 21.05.2020 г. - Подновявам посещението на деца в детски градини и детски ясли на територията на Община Гълъбово, считано от 26.05.2020 г

22 Май 2020 - 11:24am

З А П О В Е Д  № 213

гр.Гълъбово, 21.05.2020 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 325 от 14.05.2020 г. на Министерски съвет за извънредна епидемична обстановка, предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната и раздел I, т.4 и раздел III от Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

На 27 ми април 2020 г. бяха подписани документите, даващи началото на строителството на ремонт на пътя Великово - Разделна и Априлово - Гълъбово

На 27 ми април 2020 г. бяха подписани документите, даващи началото на строителството на ремонт на пътя Великово - Разделна и Априлово - Гълъбово

 

 

 

 

 

 

 

 

На 25 и 26 април 2020 г. - ВАЖНО за собствениците на пчелни семейства:

23 Април 2020 - 9:29am

У В Е Д О М Л Е Н И Е по реда на чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите

и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Заповед относно детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, като остава забраната за свижданията във всички лечебни заведения

21 Април 2020 - 9:21am

З А П О В Е Д  № 172 от 21.04.2020 г./ гр. Гълъбово

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА С 5% ОТСТЪПКА Е ДО 30.06.2020Г.

16 Април 2020 - 8:41am

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

До 24.04.2020г. се приемат предложения за потребители, които да се включат в програмата за предоставяне на топъл обяд и съпътстващи услуги за периода от 01.05.2020г. до 19.06.2020г.

Община Гълъбово от 01.05.2020г. ще работи по Целева програма  „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“. Във връзка с това се набират граждани за потребители на услугата, които следва да бъдат от следните целеви групи:

  1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

90 % от предвидените строително – монтажни работи към дата 13.04.2020г. достигна изпълнението на проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея

На 13,14 и 15 април 2020 г. - провеждане третиране с наземна техника на земеделски посеви

10 Април 2020 - 7:20pm

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по реда на чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите

и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,

дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Противоепидемични мерки на територията на Община Гълъбово, считано от 07.04.2020г.

8 Април 2020 - 1:16pm

З А П О В Е Д  № 159   07.04.2020г./гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД – 01 – 124/ 13.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 143/ 20.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 144/ 22.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 139/ 19.03.2020 г и т. 5 от Заповед №РД-01-179/06.04.2020 г. всички на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ: