Езици

27 и 28 февруари и 1 март 2018 година са обявени за неучебни

Със заповед №144/26.02.2017 г. на кмета на Община Гълъбово 27 и 28 февруари и 1 март 2018 г. са обявени за неучебни дни, на територията на цялата община Гълъбово