Езици

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА ДО 30 АПРИЛ 5% ОТСТЪПКА

15.02.2021 - 08:44

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА ДО 30 АПРИЛ 5% ОТСТЪПКА

    В тази връзка Община Гълъбово напомня на всички данъкоплатци, че могат да заплатят дължимите данъци и такси, както следва:

                - на касите в Община Гълъбово;

                 - на касите в Easy Pay.

/снимка интернет/             - по банков път- към Общинска банка

      

IBAN:BG16SOMB91308438008244  BIC: SOMBBGSF                                                          

Кодове за вид плащане

44 21 00          Данък върху недвижимите имоти

44 23 00          Данък върху превозните средства

44 24 00          Такси за битови отпадъци