Езици

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА ДО 30 АПРИЛ 5% ОТСТЪПКА

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА ДО 30 АПРИЛ 5% ОТСТЪПКА

    В тази връзка Община Гълъбово напомня на всички данъкоплатци, че могат да заплатят дължимите данъци и такси, както следва:

 - на касите в Община Гълъбово;

- на касите в Easy Pay.

- по банков път- към Общинска банка

       IBAN:BG16SOMB91308438008244

                                                                                BIC: SOMBBGSF

Кодове за вид плащане

44 21 00          Данък върху недвижимите имоти

44 23 00          Данък върху превозните средства

44 24 00          Такси за битови отпадъци