Езици

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Председателки съвет- мандат 2015-2019 г. 

Светла Захариева Боянчева - Председател на Общински съвет - Гълъбово

Георги Атанасов Анастасов - зам-председател, ръководител на ПГ съветници от БДЦ

Дралчо Донев Желязков - ръководител на ПГ съветници от партия ГЕРБ

Нели Иванова Кичюкова - ръководител на ПГ съветници от коалиция "Единни за Гълъбово"

Румен Иванов Янков - ръководител на ПГ съветници от партия БСП

Иван Радостинов Райчев - общински съветникот партия АБВ