Езици

"Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване"

12.10.2016 - 10:34

 

 

 

Близо 500 хиляди лева за Община Гълъбово по проект 

"Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора

с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване"

Финансиран по процедура "Независим живот" на

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

за създаване на 'Център за интегрирани услуги"

 

Община Гълъбово сключи договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект "Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване" Финансиран по процедура "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

За повече информация ----> Информация по проект