Езици

Повече от 70 % от предвидените строително – монтажни работи към дата 25.11.2019 г. достигна изпълнението на проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче"

25.11.2019 - 16:16

Повече от 70 % от предвидените строително – монтажни работи към дата 25.11.2019 г. достигна изпълнението на проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“. На 100 % са изпълнени дейностите по изграждане на входна шахта, основен изпускател, земни работи по язовирната стена и съоръженията по нея. Частично изпълнени са възстановяване на водосток на дере след язовирната стена и е възстановена проводимостта на реката в участък до 500 м след стената, както и преливник и бързотока.