Езици

ПАСИЩА

За отдаваните под наем на пасища и мери - прочети Решение № 45 от Протокол №6 и Приложението:

ПРОТОКОЛ № 6/28.01.2020 Г.

Приложение към Решение №45

.............

ЗАПОВЕД - ПАСИЩА

ПРОТОКОЛ - ПАСИЩА

Приети решения на заседание на ОбС, с протокол № 77/29.07.2019 Г.