Езици

Отборът победител - Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Обручище, за втора поредна година ще представи общината в областното ученическо състезание по БДП

12.04.2018 - 17:18

Днес 12.04.2018 г. в сградата на Община Гълъбово за поредна година се проведе общинския кръг на викторината по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”. Викторината е включена в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерство  на образованието и науката  за учебната 2017/2018 г. Целта на провеждането е проверка на уменията и навиците за действие в условията на пътното движение и формиране култура на безопасно поведение на пътя. Участие в днешното състезание взеха 4 отбора от училищата на територията на Община Гълъбово. Отборите бяха съставени от четирима състезатели – от 5, 6 и 7 клас. Отборът победител - Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Обручище, за втора поредна година ще представи общината в областното ученическо състезание по БДП. Миналата година този отбор се размина само с една точка от победата на областното състезание, но тази година разчитат на още по-затвърдените си знания и подготовка.

Състав на комисията, която оценя отборите:

      Председател:

1. Димитър Василев – зам. кмет на община Гълъбово

И членове:

      2. Нела Петрова – Директор на дирекция „АПО и финанси“ при Община Гълъбово

      3. Таня Георгиева -  Началник група охранителна полиция при РУ-Гълъбово

      4.  Емилия Гочева – гл. експерт ”Образование” при Община Гълъбово   

 

5. Гергана Стоева – връзки с обществеността и протокол при Община Гълъбово