Езици

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА "График за движението на влаковете за периода 2018/2019 г."

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО  информира обществеността  за подготвения   от "БДЖ-пътнически превози"  ЕООД проект "График за движението на влаковете за периода 2018/2019 г.". За изготвяне на разписание, максимално отговарящо на изискванията на населението се предвижда обсъждане на проекта. Окончателното обсъждане на Графика, предвидено в Закона за железопътния транспорт се провежда ежегодно до м. септември. В тази връзка може да предоставите Вашите мнения, конкретни препоръки или готови становища по проекта в срок до 06.07.2018 г. в деловодствота на общинска администрация-Гълъбово или на  e-mail: [email protected] /Гергана Стоева "Връзки с обществеността при община Гълъбово.  които ние ще обобщим и изпратим за предоставяне на БДЖ -пътнически превози. Актуализирана информация за Графика на движението на пътническите влакове БДЖ трябва да предостави до началото на м. септември.

Проект График